Κομισιόν: “Ξεσκονίζει” σχέδια κατά απειλών χημικής και βιολογικής ασφάλειας – Ο ρόλος της Ελλάδας

Η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για σχέδιο εργασίας σχετικά με την υγειονομική ασφάλεια, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Λοιμώξεων και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Την ανάγκη να βρίσκονται σε ετοιμότητα οι χώρες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν απειλές χημικής και βιολογικής ασφάλειας, επισημαίνουν οι αρμόδιοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το θέμα συζητήθηκε διεξοδικά στην πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Ασφάλειας Υγείας (HSC) στο Λουξεμβούργο.
Προβολή
Οι επικεφαλής του Οργάνου υπενθύμισαν τις τρομοκρατικές επιθέσεις του 2016 στο Παρίσι και τις επακόλουθες επιθέσεις στις ευρωπαϊκές πόλεις. Ανέδειξαν την ανάγκη για σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης, συντονισμό και πρακτικές ελέγχου ζημιών, συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογικής υποστήριξης.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, η συνεργασία μεταξύ των χωρών συμβάλλει στην ενίσχυση της υγειονομικής ασφάλειας, μέσω του συντονισμού, της έγκαιρης προειδοποίησης και της αντίδρασης σε διασυνοριακές απειλές.
Στο πλαίσιο αυτό, κρίνονται αναγκαίες ασκήσεις των δομών και κοινές δράσεις σε σημεία εισόδου, η ετοιμότητα των εργαστηρίων και οι κοινές προμήθειες εμβολίων.
Οι εκπρόσωποι της Ελλάδας παρείχαν ενημέρωση σχετικά με την κοινή δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Υγιείς πύλες” (Μάιος 2018 – Απρίλιος 2021).
Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 3 εκατομμύρια ευρώ. Η κοινοπραξία περιλαμβάνει 35 αρχές (17 εταίρους, 3 συνδεδεμένες οντότητες, 15 συνεργάτες) από 27 ευρωπαϊκές χώρες και την Ταϊβάν.
Η κοινή δράση αποσκοπεί να υποστηρίξει τη συνεργασία και τη συντονισμένη δράση των ευρωπαϊκών κρατών μελών για τη βελτίωση της ετοιμότητας και αντίδρασης στα σημεία εισόδου (λιμάνια, αεροδρόμια, χερσαία σύνορα).Σχέδιο
Η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για σχέδιο εργασίας σχετικά με την υγειονομική ασφάλεια, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Λοιμώξεων (ECDC) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).
Προτείνεται εκπόνηση σχεδίου δράσης και η σύσταση ομάδας εργασίας για την ετοιμότητα και την άμεση αντίδραση, δίκτυο επικοινωνιών και ομάδα με σκοπό την έγκαιρη προειδοποίηση.
Τα θέματα που βρίσκονται υπό εποπτεία είναι, μεταξύ άλλων, κρίσεις λόγω μεταδοτικών ασθενειών, αντιμικροβιακή αντοχή, λοιμώξεις που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη, χημικές και περιβαλλοντικές απειλές, καθώς και κίνδυνοι άγνωστης προέλευσης.
Από τον περασμένο Ιούνιο, έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερις ενημερώσεις για θέματα, όπως ο Ebola, η ιλαρά, πυρετός από τον ιό του Δυτικού Νείλου και ετοιμότητα εμβολίου κατά της ευλογιάς.
Ετοιμότητα
Οι εκπρόσωποι του ECDC ενημέρωσαν για τα αποτελέσματα έρευνας, η οποία αφορά τον βαθμό ετοιμότητας των χωρών – μελών.
Το ECDC έχει λάβει απαντήσεις από 14 χώρες και από αυτές προκύπτει πως οι αξιολογήσεις κινδύνου είναι ευρέως διαδεδομένες στις χώρες και, παρότι τα σχετικά κείμενα είναι μόνον στα αγγλικά, δεν υπήρξε πρόβλημα.
Η έρευνα επιβεβαίωσε ότι οι ταχείες αξιολογήσεις επικινδυνότητας χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση των πολιτικών, την ενημέρωση των υγειονομικών αρχών, των κλινικών γιατρών και των επαγγελματιών υγείας.
Πρόσθετες χρήσεις ήταν για ταξιδιωτικές συμβουλές και η ενημέρωση επίσημων δικτυακών τόπων.


Επιπλέον Πληροφορίες τα θέματα που συζητήθηκαν

Πηγη:medispin.blogspot.com