Κομισιόν: 2,7 δισ. ευρώ στην Ελλάδα για τον κορωνοϊό

Η στήριξη θα παρασχεθεί με τη μορφή δανείων που χορηγούνται με ευνοϊκούς όρους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε προτάσεις στο Συμβούλιο για την έκδοση αποφάσεων με σκοπό τη χορήγηση χρηματοδοτικής στήριξης ύψους 81,4 δισ. ευρώ σε 15 κράτη μέλη στο πλαίσιο του μέσου SURE.

Το μέσο SURE αποτελεί καίριο στοιχείο της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για την προστασία των πολιτών και για τον μετριασμό των εξαιρετικά αρνητικών κοινωνικοοικονομικών συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού. Αποτελεί ένα από τα τρία δίχτυα ασφαλείας που συμφωνήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προστασία των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των χωρών.

Μόλις το Συμβούλιο εγκρίνει τις εν λόγω προτάσεις, η χρηματοδοτική στήριξη θα παρασχεθεί με τη μορφή δανείων που χορηγούνται με ευνοϊκούς όρους από την ΕΕ στα κράτη μέλη. Τα δάνεια αυτά θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να αντεπεξέλθουν σε τυχόν αιφνίδια αύξηση των δημόσιων δαπανών για τη διατήρηση της απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να καλύψουν τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη χρηματοδότηση εθνικών συστημάτων μειωμένου ωραρίου και άλλων παρόμοιων μέτρων που έχουν θεσπίσει, ιδίως για τους αυτοαπασχολουμένους, για την αντιμετώπιση της τρέχουσας πανδημίας του κορονοϊού.

Σε συνέχεια διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη που έχουν ζητήσει στήριξη και κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεών τους, η Επιτροπή προτείνει στο Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση χρηματοδοτικής στήριξης ως εξής:

 • Βέλγιο – 7,8 δισ. ευρώ.
 • Βουλγαρία – 511 εκατ. ευρώ.
 • Τσεχία – 2 δισ. ευρώ.
 • Ελλάδα – 2,7 δισ. ευρώ.
 • Ισπανία – 21,3 δισ. ευρώ.
 • Κροατία- 1 δισ. ευρώ.
 • Ιταλία – 27,4 δισ. ευρώ.
 • Κύπρος – 479 εκατ. ευρώ.
 • Λετονία- 192 εκατ. ευρώ.
 • Λιθουανία – 602 εκατ. ευρώ.
 • Μάλτα – 244 εκατ. ευρώ.
 • Πολωνία – 11,2 δισ. ευρώ.
 • Ρουμανία – 4 δισ. ευρώ.
 • Σλοβακία – 631 εκατ. ευρώ.
 • Σλοβενία – 1,1 δισ. ευρώ.

 

 

Πηγή: https://www.iatronet.gr/