Κορωνοϊός: Στη «χαρτογράφηση» των δαπανών αντιμετώπισης της πανδημίας προχωρά η κυβέρνηση

Οδηγίες για την καταγραφή των δαπανών που σχετίζονται με την πανδημία του κορωνοϊού, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ομοιόμορφη παρακολούθησή τους, έδωσε στους φορείς του Δημοσίου το υπουργείο Οικονομικών με εγκύκλιο που εξέδωσε ο υφυπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης. Η πρωτοβουλία αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς η ελληνική κυβέρνηση θα μπορεί σε επόμενη φάση να επικαλεστεί τα στοιχεία των δαπανών που έχουν να κάνουν με τον κορωνοϊό για να λάβει οικονομική στήριξη από την ευρωζώνη, στη βάση των αποφάσεων του Eurogroup της 9ης Απριλίου.
Το Eurogroup αποφάσισε πως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) θα μπορεί να παρέχει «Στήριξη για την Κρίση της Πανδημίας» (Pandemic Crisis Support) μέσω προληπτικής πιστωτικής γραμμής ενισχυμένων όρων (ECCL). Η πιστωτική γραμμή ECCL θα είναι διαθέσιμη σε όλα τα κράτη μέλη της ευρωζώνης και το χορηγούμενο ποσό θα αντιστοιχεί στο 2% του ΑΕΠ του κάθε κράτους μέλους. Η μόνη απαίτηση πρόσβασης στην πιστωτική γραμμή είναι τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ που θα ζητήσουν στήριξη να δεσμευτούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη γραμμή πίστωσης «για να στηρίξουν την εγχώρια χρηματοδότηση των άμεσων και έμμεσων δαπανών υγειονομικής περίθαλψης, θεραπείας και πρόληψης που σχετίζονται με την κρίση της πανδημίας».
Το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση προχωρεί πλέον στην διακριτή αποτύπωση των δαπανών που σχετίζονται με την πανδημία του κορωνοϊού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντληθούν χρήματα από τον ESM.
Η εγκύκλιος Σκυλακάκη
Η εγκύκλιος του υφυπουργού Οικονομικών αναφέρει πως με τον συμπληρωματικό κρατικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 αυξήθηκαν οι εγγεγραμμένες πιστώσεις και συνεπώς το όριο εξόδων του τακτικού προϋπολογισμού του υπουργείου Οικονομικών για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό κατά 5 δισ. ευρώ. Έτσι, από δημοσιονομικής πλευράς δόθηκε η δυνατότητα στους εμπλεκόμενους φορείς να υλοποιήσουν με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο τα μέτρα που έχουν νομοθετηθεί για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών που προκύπτουν για τη δημόσια υγεία και την οικονομία από την πανδημία του κορωνοϊού.
Όπως ξεκαθαρίζεται, η εγκύκλιος αποβλέπει στο να παράσχει οδηγίες «για τη μηνιαία και σωρευτική καταγραφή των δαπανών που σχετίζονται με την ενσκήψασα πανδημία του κορωνοϊού, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ορθή και ομοιόμορφη παρακολούθησή τους». Στις εν λόγω δαπάνες περιλαμβάνονται κυρίως όσες σχετίζονται με τα μέτρα οικονομικής στήριξης φυσικών και νομικών προσώπων που πλήττονται -κοινωνικές ομάδες και επιχειρήσεις- καθώς και με την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Στην ίδια βάση τονίζεται πως θα πρέπει να καταγράφονται όλες οι δαπάνες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης ανεξαρτήτως προέλευσης χρηματοδότησης, καθώς και όσες θα πραγματοποιηθούν στο προσεχές διάστημα και θα καλύπτονται από πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό των Γενικών Κρατικών Δαπανών ή άλλες ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις των φορέων, συμπεριλαμβανομένων και έκτακτων δράσεων για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
Με την εγκύκλιο Σκυλακάκη καθιερώνεται διακριτή μηνιαία παρακολούθηση των δαπανών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που αφορούν στο σύνολο των δαπανών που ήδη έγιναν και θα προκύψουν από τη λήψη και υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και οικονομίας από τον κορωνοϊό. Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι κατά την πρώτη αποστολή των στοιχείων η εν λόγω καταγραφή δαπανών, θα αφορά σε πληρωμές ή τιμολογήσεις μηνός Μαρτίου 2020 και θα διενεργηθεί μέχρι την 27η Απριλίου 2020 για το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
Τα στοιχεία που αφορούν πληρωμές φορέων της Κεντρικής Διοίκησης θα αποστέλλονται από τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών μέχρι την 15η μέρα κάθε μήνα και θα αφορούν πληρωμές που διενεργήθηκαν από τους φορείς τους κατά τον προηγούμενο μήνα. Τα στοιχεία που θα αφορούν σε πληρωμές ή τιμολογήσεις από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης θα αποστέλλονται από τις οικονομικές υπηρεσίες τους στις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των εποπτευόντων υπουργείων, εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα και θα αφορούν πληρωμές ή τιμολογήσεις που διενεργήθηκαν από τους φορείς αυτούς κατά τον προηγούμενο μήνα.
Πηγή: http://medispin.blogspot.com/