Κρήτη: Διεθνές ιατρικό συνέδριο για την ΠΦΥ

Ιατρικό συνέδριο για την ΠΦΥ με τη συμμετοχή γιατρών, ερευνητών, επιστημόνων και φοιτητών από διάφορες χώρες της Ευρώπης συνδιοργανώνουν η Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Κρήτης (Σχολές Κοινωνικής Εργασίας και Νοσηλευτικής), με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.
Η εκδήλωση έχει τίτλο «Vulnerability and Compassion: The role of Primary Care in Europe» How to overcome the austerity period?» και στόχο τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού στην Ευρώπη, μέσω της προώθησης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας. Αυτό πραγματοποιείται με την παρακολούθηση της κατάστασης της ΠΦΥ στις ευρωπαϊκές χώρες, συλλέγοντας πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες που έχουν σημασία για την ισχυρή Πρωτοβάθμια Φροντίδα και ανταλλάσσοντας εμπειρίες. Το Φόρουμ υποστηρίζει υπηρεσίες ΠΦΥ σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, επηρεάζει τις πολιτικές υγείας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (ΕΕ, ΠΟΥ) και υποστηρίζει την έρευνα.
Το φόρουμ συνδέει 3 ομάδες ενδιαφερομένων μερών: τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στον τομέα της υγείας και τους αξιολογητές των πληροφοριών περί υγειονομικής περίθαλψης. Συνδέοντας την πολιτική και την έρευνα, το φόρουμ σκοπεύει να ενθαρρύνει τη χάραξη πολιτικής με βάση τα όραμα και τις αποδείξεις, καθώς προτίθεται να υποστηρίξει την πρακτική της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας προσανατολισμένη στην ποιότητα και την ισότητα.
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2018 στο ΤΕΙ Κρήτης, με τη συνδρομή του Ιστορικού Μουσείου και Κοινωνικού Χώρου των Ιδρυμάτων Α. & Μ. Καλοκαιρινού.
Πηγη:http://medispin.blogspot.com