Κυκλοφορούν στην Ελλάδα προϊόντα ρυζιού με ανόργανο αρσενικό; Επιστολή παιδιάτρων προς τον ΕΦΕΤ

Οι παιδίατροι ζητούν στοιχεία που θα βοηθήσουν στην ενημέρωση και την διαφύλαξη της υγείας των καταναλωτών.

Προβληματισμό προκαλεί επιστολή της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής προς τον Ενιαίο Φορέα Τροφίμων (ΕΦΕΤ) σχετικά με το εάν κυκλοφορούν στη χώρα μας επικίνδυνα προϊόντα ρυζιού.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Κώστα Νταλούκα, δημοσιεύτηκαν πρόσφατα μελέτες, από τις οποίες προκύπτουν κίνδυνοι για τη Δημόσια Υγεία από ανόργανο αρσενικό που περιέχεται στο ρύζι και στα προϊόντα ρυζιού.

Ο κίνδυνος – σημειώνει – είναι μεγαλύτερος για τα βρέφη και τα μικρά παιδιά που έχουν καταναλώσει προϊόντα ρυζιού με αρσενικό.

Σύμφωνα με τον κ. Νταλούκα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει ανώτατα όρια ασφαλείας (παρατίθεται ο Κανονισμός πιο κάτω) ως προς τον καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων ανόργανου αρσενικού σε τρόφιμα.

Με αυτά τα δεδομένα, οι παιδίατροι ζητούν να ενημερωθούν από τις Αρχές για τους ελέγχους που έχουν γίνει, προκειμένου να ενημερώσουν – με τη σειρά τους – τους γονείς.

Η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων απευθύνει τα εξής ερωτήματα προς τον ΕΦΕΤ και το υπουργείο Υγείας:

  • Γίνονται και κάθε πότε δειγματοληπτικοί έλεγχοι στο ρύζι και στα προϊόντα ρυζιού σε σχέση με τα όρια που θέσπισε η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το ανόργανο αρσενικό;​
  • Πότε έγινε ο τελευταίος δειγματοληπτικός έλεγχος;
  • Ποια ήταν τα αποτελέσματα;
  • Σε ποια προϊόντα έγινε;
  • Ισχύει σήμερα ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
  • ​Αν ισχύει, υπάρχουν στην ελληνική αγορά προϊόντα ρυζιού και βρεφικές τροφές ρυζιού τα οποία δεν έχουν συμμορφωθεί με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
  • Είναι υποχρεωτικό για τις εταιρείες παιδικών τροφών ρυζιού να αναφέρουν στην ετικέτα του προϊόντος τα επίπεδα του περιεχομένου ανόργανου αρσενικού ώστε να το γνωρίζει ο καταναλωτής;
  • Ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά του καταναλωτή και τι πρέπει να αναζητεί στα τυποποιημένα προϊόντα, ώστε να είναι σίγουρος για την υγεία την δική του και των παιδιών του;

Οι παιδίατροι ζητούν, επίσης, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που θα βοηθήσει στην ενημέρωση και την διαφύλαξη της υγείας των καταναλωτών, με ιδιαίτερη έμφαση αυτής των βρεφών και των μικρών παιδιών.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες