Κυριακίδου για Παγκόσμια Ημέρα Υγείας: Οι ανισότητες εξακολουθούν να υφίστανται

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας στις 7 Απριλίου, η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου έστειλε το δικό της μήνυμα.

«Από την πρώτη ημέρα της πανδημίας COVID-19, κατέστη σαφές ότι η συνεργασία και η αλληλεγγύη προσφέρουν την ασφαλέστερη πορεία εξόδου από αυτήν την κρίση, προς πιο υγιείς και πιο ισότιμες κοινωνίες. Ωστόσο, αύριο, καθώς γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, οι ανισότητες στον τομέα της υγείας εξακολουθούν να αποτελούν καθημερινότητα για πάρα πολλούς από τους πολίτες μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ακόμη και πριν η νόσος COVID-19 θέσει σε δοκιμασία τα συστήματα υγείας και τα νοσοκομεία μας, η πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης δεν ήταν δεδομένη για όλους στην ΕΕ. Ενώ η πανδημία μας έχει επηρεάσει όλους, οι ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας μας έχουν εκτεθεί περισσότερο στη νόσο. Τα μέτρα που ελήφθησαν για τον έλεγχο της πανδημίας είχαν πιο αρνητικό αντίκτυπο σε όσους βρίσκονται ήδη σε ευάλωτη θέση, συμπεριλαμβανομένων όσων προέρχονται από φτωχά ή μειονεκτούντα περιβάλλοντα και εθνοτικές μειονότητες.

Από την πλευρά μας, ενώνοντας τις δυνάμεις μας, μέσω της στρατηγικής της ΕΕ για τα εμβόλια διασφαλίζουμε ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν πρόσβαση σε ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια, υπό τις ίδιες συνθήκες και ταυτόχρονα, δίνοντας σαφή προτεραιότητα στα πλέον ευάλωτα και εκτεθειμένα άτομα.

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, συνεργαστήκαμε επίσης με τα κράτη μέλη για τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και τον μετριασμό των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας στα συστήματα υγείας μας.

Καθώς αντλούμε διδάγματα από αυτήν την κρίση, θέτουμε τα θεμέλια για μια ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας. Θα ενισχύσουμε την προστασία των πολιτών, στηρίζοντας τα κράτη μέλη ώστε να εξασφαλίσουν υγειονομική περίθαλψη υψηλής ποιότητας και καθιστώντας τα συστήματα υγείας πιο ανθεκτικά για την αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων.

Και πέρα από τα σύνορά μας, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την παγκόσμια συνεργασία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της υγείας, στηρίζοντας τον μηχανισμό COVAX και βοηθώντας άλλες χώρες να καταστήσουν τα συστήματα υγείας τους πιο ευέλικτα και ανθεκτικά. Με τις δράσεις αυτές αποδεικνύουμε ότι είμαστε ξεκάθαρα προσηλωμένοι στη βελτίωση της υγείας, στη μείωση των ανισοτήτων, στην αύξηση της προστασίας ενάντια στις παγκόσμιες απειλές κατά της υγείας και στην οικοδόμηση ενός δικαιότερου και υγιέστερου κόσμου για όλους».

 

 

Πηγή: https://www.news4health.gr/