“Κόβεται” δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις

Δράσεις του υπουργείου ακυρώνουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Ακυρώνεται προγραμματισμένη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την εφαρμογή της δεύτερης εκπαιδευτικής δράσης του προγράμματος «Πρωτοβουλία για την Υγεία» που αφορούσε τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις.

Σύμφωνα με την 4η τακτική τριμηνιαία Ενημέρωση Προόδου Εργασιών για την «Πρωτοβουλία για την Υγεία», ένα χρόνο μετά την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΙΣΝ, η εκπαίδευση για τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις είχε προταθεί από το Ίδρυμα, δεδομένης της συχνότητας εμφάνισης λοιμώξεων στα νοσοκομεία που οδηγούν κατ’ επέκταση σε αυξημένα ποσοστά θνησιμότητας στη χώρα μας.

Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό σημείωμα, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Υγείας, και για διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε μηνών, το ΙΣΝ προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξευρεθεί η βέλτιστη δυνατή λύση για τον σχεδιασμό της εν λόγω δράσης.

Ωστόσο, η αρμόδια ομάδα έργου του Ελληνικού Δημοσίου δεν κατέθεσε ώριμη και ολοκληρωμένη πρόταση προς αξιολόγηση στο ΙΣΝ που θα διασφάλιζε την ομαλή πορεία της δράσης.

Επιπλέον, μόλις πριν από λίγες ημέρες, το ΙΣΝ πληροφορήθηκε ότι, παρεμφερής εκπαιδευτική δράση, ασύμβατη με την ολοκληρωμένη αρχική πρότασή του προς το Υπουργείο, βρίσκεται ήδη υπό υλοποίηση από φορέα του Ελληνικού Δημοσίου, με πόρους του Ελληνικού Δημοσίου.

Ως εκ τούτου, και δεδομένων των μονομερών εξελίξεων, το ΙΣΝ ενημέρωσε το Υπουργείο Υγείας ότι η δωρεά του για την εν λόγω δράση δεν μπορεί να υλοποιηθεί όπως είχε εξαρχής σχεδιαστεί και κατά συνέπεια ακυρώνεται.

Το Ίδρυμα ωστόσο, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της συμβολής ενός προγράμματος για την αντιμετώπιση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων στην καταπολέμηση της συχνής και με δραματικά αποτελέσματα εμφάνισής τους, και διατηρώντας την επιθυμία να συμβάλει στη βελτίωση της δημόσιας υγείας, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, ανακοίνωσε ότι θα εξακολουθήσει να εξετάζει, στο άμεσο μέλλον, το ενδεχόμενο υποστήριξής του προς το σκοπό αυτό, μέσω συνεργασιών με άλλους φορείς.

Πηγη:http://healthmag.gr/