Κόντρες για τα ψηφιακά δεδομένα Υγείας

Αναταράξεις προκαλεί στο χώρο της Υγείας το κρίσιμο θέμα του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας το οποίο συζητείται στη βουλή στο πλαίσιο του πολυνομοσχεδίου για την Υγεία. Το επίμαχο άρθρο είναι το 84, το οποίο μετατρέπει την ΗΔΙΚΑ σε αποκλειστική τράπεζα δεδομένων μεταφέροντας της το σύνολο των ψηφιακών αρχείων από τον ΕΟΠΥΥ. Αξιοσημείωτο δε είναι ότι πολλές χώρες τις Ε.Ε. οι κατηγορίες των δεδομένων μοιράζονται σε περισσότερους του ενός φορείς, που μπορεί να είναι διασυνδεδεμένοι, αλλά δεν επιτρέπεται η εκατέρωθεν καταγραφή.

Σοβαρή έλλειψη των διατάξεων είναι η σαφής αναφορά στο δικαίωμα στη «λήθη», που επιβάλλεται βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Στο άρθρο 17 του GDPR προβλέπεται πως ο δικαιούχος του φακέλου έχει δικαίωμα όχι μόνο πρόσβασης στα δεδομένα του, αλλά και διαγραφής τους. Αυτή η πρόβλεψη απουσιάζει από το άρθρο 84 του σχεδίου νόμου της Αριστοτέλους, αφήνοντας την ΗΔΙΚΑ και τη χώρα εκτεθειμένη σε κυρώσεις και στερεί το βασικό δικαίωμα των πολιτών στη διαχείριση των ευαίσθητων δεδομένων του.

Με τη διάταξη το Υπουργείο Υγείας δίνει τη δυνατότητα διάθεσης στοιχείων έναντι παραβόλου ή συνδρομής, για στατικούς λόγους, επιστημονική ή ιστορική έρευνα (παράγραφος 8). Μόνο που προβλέπει μια άπαξ έγκριση του πολίτη για την αξιοποίηση στοιχείων αντλούμενων απο το φάκελο του (όχι φυσικά προσωπικών δεδομένων), χωρίς να παρέχει τη δυνατότητα έγκρισης κατά περίπτωση. Αναμένονται, δε, διευκρινίσεις για τον τρόπο πρόσβασης των πολιτών στο φάκελο τους.

Παράλληλα, ερωτήματα εγείρονται και για τον ίδιο το χαρακτήρα της ΗΔΙΚΑ, καθώς εκτιμάται ότι ως ανώνυμη εταιρεία δεν διασφαλίζεται τι μπορεί να προκύψει, για παράδειγμα, σε μια αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος, ενώ υποστηρίζεται ότι απουσιάζουν οι ασφαλιστικές δικλείδες για το μέλλον.

Το καθεστώς της ΗΔΙΚΑ

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο η Ανώνυμη Εταιρεία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδρύθηκε με το Ν.3607/2007 με σκοπό την πληροφορική εξυπηρέτηση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚΑ), υγείας και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και τη παροχή υπηρεσιών προς άλλους φορείς του Δημοσίου. Βασικός της μέτοχος είναι ο ΕΦΚΑ και υπάγεται μόνο στο υπουργείο Εργασίας και η χρηματοδότηση της προέρχεται από τις αποζημιώσεις που λαμβάνει από τους ΦΚΑ για τις υπηρεσίες που τους παρέχει.

Διαμαρτυρίες και από τους εργαζόμενους του ΕΟΠΥΥ

Το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΟΠΥΥ πραγματοποίησε κινητοποίηση σήμερα το πρωί με αποκλεισμό της εισόδου του κεντρικού κτηρίου του ΕΟΠΥΥ, διαμαρτυρόμενο για τις αποφάσεις του Υπουργείου που φαίνεται να αποδυναμώνουν τον Οργανισμό. Οι αντιδράσεις σχετίζονται με τη σταδιακή αφαίρεση των αρμοδιοτήτων από τον ΕΟΠΥΥ, καθώς πρόθεση του υπουργείου Υγείας είναι η κατάργηση της διοικητικής του αυτοτέλειας.

 

Πηγη:https://www.healthweb.gr/