Κ. Μάρκου: “Η επικαιροποίηση των ειδικοτήτων, ένα σημαντικό βήμα για την εκπαίδευση των γιατρών”