Λίστα Ελέγχου Ετοιμότητας για τον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)

Σύμφωνα με τη σχετική δημοσίευση της ΠΟΦΕΕ:
Μία λίστα για τον έλεγχο των υποχρεώσεων που προκύπτουν βάσει του νέου Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR), ο οποίος τίθεται σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018, δημιούργησε η Π.Ο.Φ.Ε.Ε., στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης των μελών της.
Αυτός ο οδηγός με την λίστα ελέγχου έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει ιδίως τον τομέα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, όπου ενδέχεται να μην έχουν πρόσβαση σε εκτενείς σχεδιασμούς και νομικούς πόρους στην χαρτογράφηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που κατέχουν και επεξεργάζονται αυτή τη στιγμή, τη νόμιμη βάση στην οποία συγκεντρώθηκαν τα δεδομένα, και την περίοδο διατήρησης για κάθε κατηγορία δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, θα βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προετοιμαστούν για ένα επιχειρηματικό μέλλον συμβατό με την προστασία των δεδομένων.
Μέσα από απλές διαδικασίες και βήμα προς βήμα μία επιχείρηση με την προσαρμογή της στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης λίστας μπορεί όχι μόνο να βοηθηθεί στην εναρμόνιση με τον νέο Γενικό Κανονισμό, αλλά και να ελέγχει σε βάθος χρόνου την συνεχή και συνεπή συμμόρφωση της.
Δείτε αναλυτικά τον Οδηγό εδώ.
Πηγη:http://medispin.blogspot.gr