Λαροτρεκτινιμπη: Ισχυρή ανταπόκριση στον καρκίνο του πνεύμονα

Και παράταση στο προσδόκιμο επιβίωσης

 

Πρόσφατη ανάλυση των δεδομένων της λαροτρεκτινίμπης σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα και σύντηξη γονιδίου NTRK επιβεβαιώνει ισχυρή ανταπόκριση και παράταση στο προσδόκιμο επιβίωσης. Μεταξύ όλων των ασθενών, που είχαν λάβει κατά μέσο όρο τρεις προηγούμενες θεραπείες (εύρος 0-5), το ποσοστό επιβίωσης χωρίς εξέλιξη της νόσου (PFS) στους 12 μήνες ήταν 69% και το συνολικό ποσοστό επιβίωσης (OS) ήταν 91%. Το μέσο PFS και το OS δεν ήταν εκτιμήσιμα. Η διάρκεια της θεραπείας κυμαινόταν από 2,1 έως 39,6 μήνες. H λαροτρεκτινίμπη έδειξε επίσης αποτελεσματικότητα σε ασθενείς με μεταστάσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ). Από τους επτά ασθενείς με βασικές μεταστάσεις του ΚΝΣ, το ORR ήταν 57%. Η λαροτρεκτινίμπη ήταν καλά ανεκτή, με ανεπιθύμητες ενέργειες που εμφανίστηκαν στη θεραπεία να είναι κυρίως βαθμού 1 ή 2. Άλλα ογκογονίδια συνήθη στον καρκίνο του πνεύμονα, όπως EGFR, KRAS, BRAF και ALK, δεν βρέθηκαν στην αρχική αξιολόγηση των ασθενών αυτών, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι συντήξεις γονιδίων NTRK αποτελούσε τον πρωταρχικό λόγο ανάπτυξης και εξάπλωσης αυτού του τύπου καρκίνου. Αυτά τα δεδομένα παρουσιάστηκαν ως poster στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Καρκίνο του Πνεύμονα (ELCC) 2021, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από τις 25 έως τις 27 Μαρτίου 2021. «Αυτά τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν και πάλι τον κρίσιμο ρόλο για έγκαιρη γονιδιωματική εξέταση για τον εντοπισμό ασθενών με γονιδιωματικές αλλοιώσεις από νωρίς, έτσι ώστε να μπορούν να λάβουν μια θεραπεία που στοχεύει συγκεκριμένα το υπεύθυνο ογκογονίδιο ανάπτυξης του καρκίνου και να βελτιώσει το αποτέλεσμα της θεραπείας που λαμβάνουν», δήλωσε ο Victor Moreno, MD, PhD, Διευθυντής Κλινικής Έρευνας στο START Madrid- FJD.

 

 

Πηγη:HealthDaily