Μάτι: Αιωρούμενα σωματίδια και αρωματικοί υδρογονάνθρακες στη θάλασσα – Καθαρό το πόσιμο νερό

Tα επίπεδα εισπνεόμενων αιωρούμενων σωματιδίων είναι αυξημένα σε σχέση με το υπόβαθρο του λεκανοπεδίου Αττικής.

Αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων και αρωματικούς υδρογονάνθρακες σε ένα δείγμα θαλάσσιου ύδατος, εντόπισαν στο Μάτι οι επιστήμονες.

Η γενική κατάσταση, πάντως, δεν είναι πολύ ανησυχητική, όπως προκύπτει από ανακοίνωση σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, που εκδόθηκε την Τρίτη από τα υπουργεία Περιβάλλοντος, Υγείας και Παιδείας.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους, η κατάσταση και οι δράσεις που έχουν αναληφθεί έχουν ως εξής:

Το υπουργείο Περιβάλλοντος έχει ως στρατηγικό στόχο την αποκατάσταση της περιοχής, την πρόληψη του περιβαλλοντικού κινδύνου και την ασφαλή ανάκαμψη των πολιτών και της περιοχής.

Εκδόθηκε Οδηγός Διαχείρισης επτά ρευμάτων αποβλήτων στις πυρόπληκτες περιοχές και δόθηκαν οδηγίες και κατευθύνσεις για την προστασία από τα επικίνδυνα αμιαντούχα υλικά.

Έγινε συλλογή πόρτα – πόρτα αποβλήτων ηλεκτρικών – ηλεκτρονικών συσκευών και διαμορφώθηκε ειδικό πρόγραμμα για την επεξεργασία και διαχείρισή τους. Από το σημείο της καταστροφής αποσύρθηκαν 475 καμένα οχήματα.

Σε συνεργασία με τους Δήμους Ραφήνας – Πικερμίου και Μαραθώνα – Νέας Μάκρης, το υπουργείο καθόρισε χώρους και τρόπους συλλογής και διάθεσης – αξιοποίησης κλαδεμάτων (χλωρή βλάστηση) και καμένης βλάστησης.

Έγιναν θυροκολλήσεις σε πάνω από 60 αυθαίρετα και συντάχθηκαν τεχνικές προδιαγραφές για τη διενέργεια διαγωνισμού κατεδαφίσεων.

Συνεχίζονται οι αυτοψίες των επιθεωρητών περιβάλλοντος στην περιοχή για εντοπισμό τυχόν παράνομης συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης επικινδύνων και μη αποβλήτων.

Οι επιθεωρητές Δόμησης συνεχίζουν τις αυτοψίες, με έμφαση στην ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στη ζώνη αιγιαλού και παραλίας, καθώς και στη διερεύνηση του τρόπου δόμησης της περιοχής διαχρονικά και σε συνδυασμό με τον δασικό χαρακτήρα, με ταυτόχρονο έλεγχο των οικοδομικών αδειών.

Οι Δασικές Υπηρεσίες φροντίζουν για τη διαχείριση της καμένης ξυλείας, για τη συλλογή και κάρπωση των καμένων δένδρων, καθώς και για τη συμμετοχή υλοτομικών συνεταιρισμών που επιχειρούν στην Ανατολική Αττική.

Στο επόμενο δίμηνο, οι περιοχές που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας θα καθοριστούν σαφώς με Πράξη Αναδάσωσης.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος έχει ήδη προβεί σε εξασφάλιση κονδυλίων για την έναρξη σύνταξης μελετών αντιπλημμυρικών έργων και έργων αποκατάστασης στις πληγείσες περιοχές, ενώ σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ και τους ΟΤΑ παρακολουθεί την ποιότητα του πόσιμου νερού. Οι τιμές των αποτελεσμάτων έως σήμερα είναι εντός των επιτρεπομένων ορίων για το νερό ύδρευσης.

Έρευνα

Από το υπουργείο Παιδείας (τομέας Έρευνας και Καινοτομίας) ανακοινώθηκε πως υπήρξε κινητοποίηση των αρμόδιων, εποπτευόμενων Ερευνητικών Κέντρων (“Δημόκριτος”, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ).

Στα εργαστήριά τους παρακολουθούνται και αξιολογούνται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, ενώ οι επιστήμονες διερευνούν πιθανούς κινδύνους για τους κατοίκους.

Συνεχίζονται συστηματικά οι αναλύσεις, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα, στην ατμόσφαιρα, στα θαλάσσια ύδατα και στις επικαθίσεις στο έδαφος της περιοχής.

Από τα μέχρι τώρα δεδομένα, η κατάσταση συνοπτικά έχει ως εξής:

Το ΕΛΚΕΘΕ έχει πραγματοποιήσει σειρά μετρήσεων αναφορικά με την ποιότητα των θαλασσίων υδάτων στην παράκτια ζώνη των πληγεισών περιοχών, σύμφωνα με τις οποίες οι συγκεντρώσεις προϊόντων καύσης βρέθηκαν χαμηλότερες των μέγιστων επιτρεπόμενων ορίων.

Ειδικότερα, στα δείγματα θαλασσινού νερού που συλλέχθηκαν προσδιορίστηκαν οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ) και οι οργανοχλωριωμένες ενώσεις, που σχηματίζονται κατά την καύση οποιασδήποτε οργανικής ύλης.

Οι τιμές των ολικών ΠΑΥ κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, αντίστοιχα με αυτά που έχουν μετρηθεί σε διάφορες ελληνικές θάλασσες.

Μόνο σε ένα δείγμα και για ορισμένες ΠΑΥ, παρατηρήθηκαν ελαφρά αυξημένες τιμές, αρκετά χαμηλότερες, όμως, από τη μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση.

Σε κανένα δείγμα δεν αναφέρθηκαν οργανοχλωριωμένες ενώσεις.

Οι μετρήσεις θα ολοκληρωθούν με την ανάλυση των δειγμάτων για τον προσδιορισμό τυχόν βαρέων μετάλλων και θα συνεχιστούν κατά τους μήνες του Φθινοπώρου.

Αέρας

Από τις μετρήσεις ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα προκύπτει ότι τα επίπεδα των συγκεντρώσεων των εισπνεόμενων αιωρούμενων σωματιδίων 10 μικρομέτρων (ΑΣ10) είναι αυξημένα σε σχέση με το υπόβαθρο του λεκανοπεδίου Αττικής, αλλά παραμένουν πολύ χαμηλότερα των οριακών τιμών που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Επιπλέον, οι προκαταρκτικές μετρήσεις δειγμάτων ΑΣ10 για την περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα (Χρώμιο, Κάδμιο, Νικέλιο, Μόλυβδο) δεν έχουν δείξει συγκεντρώσεις πέραν του αναμενόμενου υποβάθρου, που μετρήθηκαν στην Αγία Παρασκευή Αττικής.

Τέλος, τα επίπεδα αιθάλης είναι φυσιολογικά, αν και κάπως αυξημένα συγκριτικά με τα αντίστοιχα του αστικού υποβάθρου.

Οι μέχρι τώρα μετρήσεις δεν έχουν δείξει ανησυχητικά ευρήματα για την κατάσταση του ατμοσφαιρικού αέρα, την έκθεση του πληθυσμού σε αιωρούμενα σωματίδια και την ποιότητα των θαλασσίων υδάτων.

Όμως, σε κάθε περίπτωση, στη σημερινή φάση κατά τις εργασίες αποκατάστασης των ζημιών και τη δημιουργία σκόνης, επιβάλλεται η χρήση προστατευτικών μέσων (μάσκα και γάντια) σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων υγειονομικών αρχών.

Νερό

Από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας ανακοινώθηκαν τα εξής:

Υπάρχει στενή επιδημιολογική διερεύνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επιτήρηση της ασφαλούς από υγειονομική άποψη επιστροφής των κατοίκων στις πυρόπληκτες ζώνες.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 108 αναλύσεις πόσιμου ύδατος του δικτύου των πυρόπληκτων Δήμων (μεταξύ αυτών έλεγχος pH, αγωγιμότητας, θολότητας, αλκαλικότητας και νιτρωδών ιόντων). Όλα τα αποτελέσματα βρέθηκαν συμμορφούμενα με την ισχύουσα νομοθεσία περί της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Με ευθύνη του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ), εξελίσσεται παρέμβαση με στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των πληγέντων.

Δημ.Κ.

Πηγη:https://www.iatronet.gr