Μέσα στο καλοκαίρι οι αλλαγές στην απασχόληση των γιατρών του ΕΟΠΥΥ – Λήξη συμβάσεων τον Ιούλιο

Η κυβέρνηση πιέζεται να θέσει άμεσα σε ισχύ το νέο πλαίσιο με τους οικογενειακούς γιατρούς, το οποίο αποτελεί ένα από τα προαπαιτούμενα.

Τρέχουν οι εξελίξεις με τους οικογενειακούς γιατρούς του ΕΟΠΥΥ. Το υπουργείο Υγείας επισπεύδει τις διαδικασίες στελέχωσης, προκειμένου να λειτουργήσει ο θεσμός σε νέο πλαίσιο μέσα στο καλοκαίρι.

Έπειτα από το περιορισμένο ενδιαφέρον που επέδειξαν οι γιατροί στην αρχική προκήρυξη, ο ΕΟΠΥΥ προχώρησε σε νέα, η οποία εμφανίζει βελτιωμένη πάγια αντιμισθία, από 1.600 ευρώ σε 1.800 έως 2.000 ευρώ, ανάλογα με τον πληθυσμό ευθύνης κάθε γιατρού.

Η κυβέρνηση πιέζεται να θέσει άμεσα σε ισχύ το νέο πλαίσιο με τους οικογενειακούς γιατρούς, το οποίο αποτελεί ένα από τα προαπαιτούμενα. Μεταθέτει, δε, την πίεση στους γιατρούς, οι οποίοι καλούνται να επιλέξουν, μέσα σε έναν μήνα, το νέο καθεστώς απασχόλησής τους.

Με εγκύκλιο που εξέδωσε ο αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, ενημερώνονται οι γιατροί πως με τον νόμο 4486/17 οι οικογενειακοί γιατροί θα λειτουργούν στις Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ), στα Κέντρα Υγείας, στις δημόσιες δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή ως συμβεβλημένοι γιατροί με τον ΕΟΠΥΥ.

Ως οικογενειακοί ιατροί νοούνται οι γενικοί γιατροί, οι παθολόγοι και οι παιδίατροι για τον γενικό πληθυσμό.

Ο ΕΟΠΥΥ θα συνάπτει συμβάσεις για την κάλυψη των αναγκών σε οικογενειακούς ιατρούς, έπειτα από αποφάσεις των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας, με σκοπό την καθολική υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού.

Συμβάσεις

Προς εκπλήρωση αυτού του σκοπού ο Οργανισμός ολοκλήρωσε και επικύρωσε τα αποτελέσματα της αρχικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος οικογενειακών γιατρών από ιδιώτες ιατρούς και ήδη συνάπτονται συμβάσεις με τους επιτυχόντες ιατρούς.

Σε εξέλιξη βρίσκεται στον Οργανισμό η νέα ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οικογενειακών ιατρών.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργακόπουλο, σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, την ισότιμη μεταχείριση και την ενιαία διαχείριση, οι υφιστάμενες συμβάσεις των συμβεβλημένων ιατρών ειδικοτήτων γενικών γιατρών, παθολόγων και παιδιάτρων θα λήξουν στις 15 Ιουλίου, με ταυτόχρονη έναρξη ισχύος των νέων συμβάσεων των οικογενειακών γιατρών.

 

Πηγη:http://www.iatronet.gr