Μέσω ΙΦΕΤ τα νέα φάρμακα στα νοσοκομεία μετά από διαπραγμάτευση! Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του υπ.Υγείας

Διατάξεις και για τα νέα καινοτόμα φάρμακα που θα εισάγονται στη χώρα μας για θα χορηγούνται στους ασθενείς έπειτα από διαπραγμάτευση της τιμής τους, προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που βρίσκεται ήδη στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής και κατατίθεται εντός των ημέρων προς ψήφιση.

Ειδικότερα το πολυσέλιδο νομοσχέδιο που έχει στη διάθεσή του το HealthReport.gr, περιλαμβάνει 148 άρθρα, ενώ μεταξύ αυτών γίνεται αναφορά και στην Επιτροπή Αξιολόγησης των φαρμάκων αλλά και στην τιμολόγηση.

Συγκεκριμένα σε ότι αφορά τις διαπραγματεύσεις για τα νέα φάρμακα, στο πολυνομοσχέδιο γίνεται σαφές ότι μετά τα «παζάρια» για τις τιμές των νέων φαρμάκων από την ειδική Επιτροπή, θα μεσολαβεί ο ΙΦΕΤ ο οποίος και θα κάνει τις σχετικές προμήθειες για τα νοσοκομεία.

Όπως αναφέρεται στη Διάταξη που αποκαλύπτει το HealthReport.gr: «7. Το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ ΑΕ) προμηθεύεται για λογαριασμό των δημόσιων νοσοκομείων φάρμακα για τα οποία έχει προηγηθεί διαδικασία διαπραγμάτευσης και έχουν συναφθεί συμφωνίες με ΚΑΚ, σε βάρος του προϋπολογισμού του. Το ποσό που αντιστοιχεί στις προμήθειες αυτές επιχορηγείται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και αποτελεί έσοδο του ΙΦΕΤ ΑΕ. »

Πληροφορίες του HealthReport.gr αναφέρουν ότι η ηγεσία του υπουργείου Υγείας αναθέτει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα στο ΙΦΕΤ, δεδομένης της εμπειρίας που διαθέτουν τα στελέχη του Ινστιτούτου στην προμήθεια ακριβών φαρμάκων αφού μέσω του συγκεκριμένου φορέα γίνονται όλες οι εισαγωγές των σκευασμάτων που δεν κυκλοφορούν στη χώρα μας.

Οι αμοιβές για τους αξιολογητές στα φάρμακα

Κατά τα άλλα στις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου προβλέπονται και οι αμοιβές των ξένων ειδικών που θα έρθουν στη χώρα μας προκειμένου να συμβάλουν στη διαδικασία της αξιολόγησης των νέων φαρμάκων ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες.

Άλλωστε η ηγεσία του υπουργείου Υγείας είχε προαναγγείλει ότι θα «στρατολογήσει» ξένους ιδιώτες επιστήμονες προκειμένου να έρχονται στη χώρα μας και να ελέγχουν την αποτελεσματικότητα των νέων σκευασμάτων πριν αυτά ενταχθούν στη λίστα με τα αποζημιούμενα φάρμακα.

Σε ότι αφορά τις αμοιβές των τακτικών μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, η διάταξη περιγράφει: «5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση των τακτικών μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν. 4354/2015 (Α΄ 176) και στις κείμενες διατάξεις για το ενιαίο μισθολόγιο στο δημόσιο τομέα. Με όμοια απόφαση καθορίζεται και η αμοιβή των εξωτερικών αξιολογητών της Επιτροπής Αξιολόγησης, καθώς και των μελών αυτής όταν ορίζονται ως εισηγητές, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).».

Επίσης αναφέρεται ότι : «Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί με ομόφωνη και ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση να μην ορίσει εξωτερικούς αξιολογητές ή να ορίσει μόνο έναν».

 

Πηγη:https://www.healthreport.gr