Μέτρα «θωράκισης» της «Συμμαχίας της Βαλέτας» προτείνει ο Ξανθός

Μακριά από ουσιαστικά αποτελέσματα φαίνεται πως βρίσκεται προς το παρόν η γνωστή και ως «Συμμαχία της Βαλέτας», με τον Έλληνα Υπουργό Υγείας να προτείνει μια δέσμη μέτρων που θα επιτρέψει τα σύμμαχα κράτη να φθάσουν σύντομα σε τελικές αποφάσεις. Ανάμεσα τους είναι η υπογραφεί σύμβασης που θα δεσμεύει όλα τα κράτη στην υιοθέτηση των αποτελεσμάτων των διαπραγματεύσεων…

«Κρίνουμε πως προκειμένου να ευοδωθεί η «πρωτοβουλία της Βαλέτα» απαιτείται ισχυρότερη πολιτική δέσμευση από όλους μας και διαρκής επικαιροποίηση της εθελοντικής συνεργασίας που ξεκινήσαμε το Μάιο  του 2017», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Ξανθός στην παρέμβαση του στη διάσκεψη των χωρών της Βαλέτας που πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα. Αξίζει, βέβαια, να αναφέρουμε πως στη Συμμαχία εντάχθηκε και η Κροατία.

«Είναι ανάγκη να αποδείξουμε ότι πλέον προχωρούμε , πέραν των διακηρύξεων, σε συγκεκριμένα βήματα υλοποίησης του στόχου για «κοινωνικά δίκαιες» και βιώσιμες τιμές στα καινοτόμα και ακριβά φάρμακα», δήλωσε ο κ. Ξανθός. «Χρειάζεται να προχωρήσουμε πιο συστηματικά στην ανταλλαγή δεδομένων , εμπειρίας και καλών πρακτικών ανάμεσα στις χώρες μας στο πεδίο της αξιολόγησης των νέων φαρμάκων (ΗΤΑ), της διαπραγμάτευσης προσιτών τιμών και της αποζημιωτικής πολιτικής. Κυρίως όμως, οφείλουμε να προετοιμαστούμε έγκαιρα για τον τρόπο επικύρωσης και τη νομική ισχύ των συμφωνιών που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση μιας πολυμερούς διαπραγμάτευσης με τις  φαρμακευτικές στο πλαίσιο της “Βαλέτα”», σημείωσε ο Υπουργός Υγείας.

Ο κ. Ξανθός προτείνει, λοιπόν, συστηματικότερες συναντήσεις των τεχνικών κλιμακίων, τα οποία θα πρέπει να ενισχυθούν με εξειδικευμένους νομικούς, αλλά συγκεκριμένες ρήτρες που θα δεσμεύουν τα κράτη σχετικά με τα αποτελέσματα των εργασιών των τεχνικών κλιμακίων και των διαπραγματεύσεων με τη φαρμακοβιομηχανία. Σε αυτή την κατεύθυνση ο κ. Ξανθός συστήνει όλα τα κράτη να υπογράψουν μια πολυμερή Διεθνή Σύμβαση.

Αναλυτικά η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει:

  • Την καθιέρωση συστηματικότερων συναντήσεων των τεχνικών κλιμακίων για την επιτάχυνση της διαδικασίας της από κοινού αξιολόγησης και διαπραγμάτευσης των φαρμάκων που προτεραιοποιούνται μετά από συλλογική συζήτηση και  συμφωνία . Η συνεργασία  μας δεν πρέπει εξαντλείται στις τακτικές συναντήσεις σε τεχνικό ή πολιτικό επίπεδο, αλλά απαιτεί τη διαρκή επικοινωνία και αξιοποίηση επιστημονικών πληροφοριών, ερευνητικών δεδομένων και εμπειρογνωμοσύνης. Ενδεχομένως , ένα οργανωτικό μοντέλο ομάδων εργασίας που θα επικοινωνούν μεταξύ τους, αλλά ταυτόχρονα θα αναλαμβάνουν συγκεκριμένα παραδοτέα, να διευκόλυνε την αποτελεσματικότητα των εργασιών της επιτροπής.
  • Την ενίσχυση των τεχνικών κλιμακίων της «Βαλέτα» (VTC) με εξειδικευμένους νομικούς από κάθε χώρα, οι οποίοι θα παρακολουθούν την εξέλιξη των εργασιών, επιδιώκοντας την επίλυση νομικών ζητημάτων που προκύπτουν από τη διαφορετικότητα των συστημάτων μας και της φαρμακευτικής πολιτικής που εφαρμόζει κάθε χώρα. Οι νομικοί του τεχνικού κλιμακίου της Βαλέτα μπορούν να λειτουργούν ως μία ανεξάρτητη ομάδα εργασίας, σε διαρκή συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της τεχνικής επιτροπής.
  • Στόχος της νομικής ομάδας θα είναι η «θωράκιση» των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις εργασίες των τεχνικών κλιμακίων και τις διαπραγματεύσεις τους με τη φαρμακοβιομηχανία, με κανόνες δεσμευτικότητας για όλα τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη. Κρίνουμε πως αυτό θα καθορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα της πρωτοβουλία μας.
  • Θεωρούμε, τέλος, ως απαραίτητο «εργαλείο» στην κατεύθυνση της δεσμευτικότητας την υπογραφή μιας πολυμερούς Διεθνούς Σύμβασης που θα κυρωθεί από κάθε χώρα. Η σύμβαση  αυτή θα σηματοδοτούσε την εξέλιξη της «Βαλέτα»  από το επίπεδο των γενικών πολιτικών διακηρύξεων και στόχων  , σε εκείνο της πρακτικής δέσμευσης στα πεδία που έχουν από κοινού επιλεχθεί ως ζωτικής σημασίας για την κάλυψη των φαρμακευτικών αναγκών των πολιτών μας.

Η επόμενη συνάντηση της Συμμαχίας θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα.

 

Πηγη:https://virus.com.gr