Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου νομοθετική ρύθμιση για τις οφειλές των ταμείων προ ΕΟΠΥΥ

Συνάντηση ΠΑΣΙΔΙΚ με τον υποδιοικητή του ΕΦΚΑ κ. Δημ. Τσακίρη για το θέμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Συνάντηση με τον υποδιοικητή του ΕΦΚΑ κ. Δημ. Τσακίρη για το θέμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών που αφορούν τα παλαιά ασφαλιστικά ταμεία πριν την ενσωμάτωσή τους στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και για την υπέρβαση της καταληκτικής ημερομηνίας εξόφλησής τους πραγματοποίησε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, η ΠΑΣΙΔΙΚ ενημερώθηκε ότι λόγω του έγκρισης της ενταλματοποίησης των οφειλών που ετέθη από την πλευρά των επιτρόπων (πάρεδροι) λόγω παρέλευσής της 5ετίας και ως εκ τούτου διαγραφής της οφειλής για όσους δεν είχαν φροντίσει να προσφύγουν δικαστικά για την ακύρωση της παραγραφής, θα έρθει νομοθετική ρύθμιση μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, και ως εκ τούτου θα προχωρήσουν οι πληρωμές όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών με γοργό ρυθμό.

Επιπλέον συμφωνήθηκε να εξεταστεί και να συμπεριληφθεί στην ίδια νομοθετική ρύθμιση η άρση της απαίτησης που εκδηλώνεται από πλευράς ΤΣΑΥ για επιβολή πρόστιμων και προσαυξήσεων στις οφειλές των παρόχων προς το εν λόγω ταμείο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι συμψηφισμοί που έχουν γίνει με τις οφειλές του ταμείου προς τους παρόχους.

Τέλος, ζητήθηκε από τον υποδιοικητή του ΕΦΚΑ να παρέμβει δραστικά στην πρωτοφανή απαίτηση των υπαλλήλων του ΤΣΑΥ για προσκόμιση στοιχείων από τους ίδιους τους παρόχους όταν προκύπτει κάποια παλαιά οφειλή, ώστε να προσδιορίσουν το ύψος της οφειλής που έχουν οι πάροχοι προς το εν λόγω ταμείο, για να μπορέσουν να τους εκδώσουν στη συνέχεια ασφαλιστική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλής, αίτημα που έγινε και αυτό αποδεκτό.

 

Πηγη:https://www.iatronet.gr