Μέχρι τις 20 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για τις νέες ειδικότητες! Όλες οι λεπτομέρειες

Με νέα εγκύκλιό του το υπουργείο Υγείας δίνει τις λεπτομέρειες για τη λήψη των νέων ειδικοτήτων

 

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η υπουργική απόφαση με τις αλλαγές στις ειδικότητες και έτσι οι νέοι γιατροί μπορούν πλέον να ξεκινήσουν να δηλώνουν το ενδιαφέρον τους για τη νέα εκπαίδευση. Ήδη το ενδιαφέρον των νέων γιατρών έχει εκδηλωθεί στο υπουργείο Υγείας με αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα στην οδό Αριστοτέλους, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει και για τις εξειδικεύσεις όπως είναι αυτή της επείγουσας ιατρικής.

Άλλωστε ήδη θα ξεκινήσουν οι προσλήψεις στα Τμήματα Των Επειγόντων.

Πάντως σύμφωνα με τη διευκρινιστική εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας η Υπουργική απόφαση «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας», καθιερώνει νέες ειδικότητες ενώ μετονομάζει κάποιες άλλες.

Οι νέες ειδικότητες είναι Ιατρική Γενετική, Οδοντοφατνιακή Χειρουργική, Εργαστηριακή Γενετική, ενώ μετονομάζονται ορισμένες όπως η Ακτινολογία, η Δημόσια Υγεία-Κοινωνική Ιατρική, η Εσωτερική Παθολογία. Ενδοκρινολογία Διαβήτης-Μεταβολισμός, Ιατρική Βιοπαθολογία/Εργαστηριακή Ιατρική, Ιατρική Εργασίας και Περιβάλλοντος, Ορθοπαιδική και Τραυματολογία, Πλαστική, Επανορθωτική και Αισθητική Χειρουργική, Ψυχιατρική Παιδιού και Εφήβου.

Ταυτόχρονα αυξάνεται ο χρόνος άσκησης στις εξής ειδικότητες:

Aκτινοθεραπευτική Ογκολογία, Γενική Ιατρική, Δερματολογία-Αφροδισιολογία,
Δημόσια Υγεία-Κοινωνική Ιατρική, Ιατροδικαστική, Νευροχειρουργική, Παιδιατρική, Ψυχιατρική Παιδιού και Εφήβου.

Επισημαίνεται ότι η ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
καθιερώνεται ως Ιατρική και Οδοντιατρική ειδικότητα.

Οι αιτήσεις

Στις νέες ειδικότητες θα υποβληθούν αιτήσεις για σειρά προτεραιότητας μετά τη δημοσίευση Υπουργικής απόφασης με τα αναγνωρισμένα νοσοκομεία ως κατάλληλα για χορήγηση ειδικότητας και εφόσον συσταθούν θέσεις ειδικευομένων.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Υπουργικής απόφασης ιατροί που θα υποβάλουν για
πρώτη φορά αίτηση για την σειρά προτεραιότητας στην ειδικότητα και στο Νοσοκομείο επιλογής τους θα εκπαιδευτούν με τα οριζόμενα σ’ αυτήν.

Οι ιατροί που είναι ήδη σε σειρά προτεραιότητας ή είναι υπό διορισμό σε ειδικότητες για τις οποίες με την παρούσα Υπουργική απόφαση καθιερώνεται η ενιαία τοποθέτηση σ΄ αυτές (δηλ. στις ειδικότητες που με το προηγούμενο καθεστώς ήταν απαραίτητη η έκδοση δύο αποφάσεων τοποθέτησης, μία για το κύριο και μία για το ειδικό μέρος της ειδικότητας και με τη δημοσίευση της παρούσας απαιτείται η έκδοση μίας απόφασης τοποθέτησης), σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπουργικής απόφασης , έχουν δικαίωμα εντός διμήνου από τη δημοσίευση της παρούσας δηλ. μέχρι και 20-11-2018 να υποβάλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, για να δηλώσουν ότι επιθυμούν να ενταχθούν στο νέο σύστημα εκπαίδευσης, ειδάλλως θα συνεχίσουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ 415/1994 (ΦΕΚ Α΄ 236), όπως ισχύει.
Οι ιατροί που δεν περιλαμβάνονται στα παραπάνω θα συνεχίσουν την άσκησή τους κανονικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 415/1994.

Πηγη:http://www.healthreport.gr