Μαλλιά – κουβάρια οι σύλλογοι ασθενών για μια θέση στο ΚΕΣΥ

Διαγκωνισμοί για τη διαδικασία κλήρωσης μεταξύ 250 και πλέον φορέων

Πρόσκληση για δήλωση υποψηφίου εκπροσώπου, για τη συμμετοχή σε κλήρωση προκειμένου να προκύψει ο εκπρόσωπος των ασθενών που θα συμμετέχει στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ), απέστειλε το υπουργείο Υγείας σε όλους τους συλλόγους ασθενών, στο πλαίσιο εφαρμογής του τελευταίου νόμου 4600/2019 περί ιδιωτικών κλινικών.

Η επιστολή, πυροδότησε την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθείται, επειδή η οργάνωση περιλαμβάνει 36 συλλόγους ασθενών, ενώ το αντίστοιχο αίτημα εστάλη και σε άλλους 26 φορείς καρκινοπαθών ασθενών. Κατ΄ αρχήν η ΕΛΛΟΚ έθεσε θέμα ανεπάρκειας χρόνου, μέχρι να οριστεί ένας εκπρόσωπος από όλες τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις που εκπροσωπεί και επιπλέον διερωτήθηκε αν ο εκπρόσωπός της θα μπει στην ίδια κληρωτίδα με τους υπόλοιπους πρωτοβάθμιους φορείς, θέτοντας θέμα ανισότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΛΟΚ κατήγγηλε το υπουργείο για προχειρότητα, «ψευδεπίγραφα δημοκρατικές διαδικασίες», μία σειρά από σφάλματα τα οποία ανοίγουν το δρόμο για καθώς ακολουθούνται πρακτικές μόνο για το θεαθήναι κλπ.

Συγκεκριμένα η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου στην επιστολή της προς το Υπουργείο Υγείας, επισημαίνει ότι το υπουργείο οφείλει να απαντήσει και να διασφαλίσει σειρά θεμάτων, ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή της στη διαδικασία, “καθώς σε διαφορετική περίπτωση η διαδικασία που προκρίθηκε να ακολουθηθεί από το Υπουργείο Υγείας για την εκπροσώπηση των ασθενών είναι προφανέστατα ατελέσφορη και αδόκιμη, καθώς ουδαμώς εξασφαλίζεται η αντιπροσωπευτικότητα, αλλά και η δίκαιη και ίση μεταχείριση του συνόλου των ληπτών υπηρεσιών υγείας.

Ο πίνακας αποδεκτών με +250 αποδέκτες με επαναλήψεις ή λανθασμένες διευθύνσεις, με δευτεροβάθμιες και πρωτοβάθμιες οργανώσεις, με προσωπικές ηλεκτρονικές δ/σεις, κ.ά. δημιουργεί ερωτηματικά ως προς τη προέλευσή και τη σκοπιμότητα του, δεδομένου ότι το Υπουργείο δεν διατηρεί πλέον μητρώο οργανώσεων ασθενών αλλά και ως προς τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται το θέμα της εκπροσώπησης των ασθενών.

Ως Ομοσπονδία, εμείς ή και άλλες Ομοσπονδίες συλλόγων ασθενών, μπορούμε να δηλώσουμε τα στοιχεία συγκεκριμένου ατόμου και παράλληλα οι σύλλογοι – μέλη μας (36 στον αριθμό) να σας αποστείλουν άλλα 36, ίδια ή διαφορετικά στοιχεία εκπροσώπου τους;

Και περαιτέρω, αν νοηθεί ότι όλα μας τα μέλη αποστείλουν τα στοιχεία του ιδίου ατόμου, το όνομα αυτού θα συμμετέχει ισάριθμες φορές στην δημόσια κλήρωση, που θα διενεργηθεί ή όχι;

Μέχρι να απαντηθούν με σαφήνεια τα παραπάνω ερωτήματα, μέχρι να ξεκαθαρίσει το Υπουργείο Υγείας το θολό τοπίο που έχει διαμορφωθεί, η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, δεν προτίθεται να συμμετάσχει σε διάτρητες διαδικασίες οι οποίες προσβάλουν το κίνημα των ασθενών και δεν ανταποκρίνονται στο κύρος και την υπόσταση των Οργανώσεων Ασθενών και παράλληλα καλεί όλες τις Οργανώσεις Ασθενών στη χώρα μας, να στηρίξουν το δικαίωμα συμμετοχής των ασθενών σε διαφανείς διαδικασίες, να καταδικάσουν μεθοδεύσεις και προχειρότητες που υποβαθμίζουν το κίνημα των ασθενών και να σταθούν όρθιες στρέφοντας την πλάτη τους σε κάθε πρακτική που αντιβαίνει τις παραπάνω αρχές”.

Πηγη:http://healthmag.gr/