Μείωση γιατρών, αύξηση οδοντιάτρων το 2017 – Αξιοσημείωτη “βουτιά” στην Αττική

Από τα στοιχεία προκύπτει αύξηση στον αριθμό των γιατρών που ανήκουν στις έξι κυριότερες ειδικότητες και μείωση στους ανειδίκευτους ή όσους ανήκουν στις “λοιπές”.

Ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις σχετικά με τη στελέχωση της χώρας σε γιατρούς και οδοντιάτρους, προκύπτουν από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για το 2017.

Οι εγγεγραμμένοι στους Ιατρικούς Συλλόγους ανήλθαν σε 65.499 στο σύνολο της χώρας παρουσιάζοντας μείωση κατά 1% σε σχέση με το 2016.

Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στον αριθμό των γιατρών παρατηρήθηκε στα Ιόνια Νησιά κατά 4,9% και στη Θεσσαλία κατά 4,2%. Αντίθετα, μείωση παρατηρήθηκε στην Πελοπόννησο κατά 5,3% και στην Αττική κατά 2,3%.

Από την ανάλυση κατά φύλο παρατηρήθηκε ότι ο αριθμός των ανδρών γιατρών παρουσίασε μείωση σε σχέση με το 2016 κατά 0,2 % και των γυναικών κατά 2,1%.

Οι σημαντικότερες αριθμητικά ειδικότητες είναι η Παθολογία, η Παιδιατρική, η Βιοπαθολογία, η Καρδιολογία, η Γενική Ιατρική και η Μαιευτική – Γυναικολογία.

Παρατηρήθηκε αύξηση στον αριθμό των γιατρών που ανήκουν στις παραπάνω έξι κυριότερες ειδικότητες συγκριτικά με το έτος 2016.

Αντίθετα, μείωση παρατηρήθηκε στον αριθμό των γιατρών με λοιπές ειδικότητες ή άνευ ειδικότητας.

Οδοντίατροι

Ο συνολικός αριθμός των οδοντιάτρων παρουσιάζει αύξηση το τελευταίο έτος, σε επίπεδο συνόλου ώρας. Οι εγγεγραμμένοι οδοντίατροι ανήλθαν σε 13.261, παρουσιάζοντας αύξηση 0,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρατηρήθηκε στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κατά 2,2% και στη Δυτική Ελλάδα κατά 1,3%.

Μεγαλύτερη μείωση υπήρξε στο Νότιο Αιγαίο κατά 3,9 %, στη Δυτική Μακεδονία κατά 2,9% και στην Κρήτη κατά 2,4%, αντίστοιχα.

Από την ανάλυση κατά φύλο, παρατηρείται ότι ο αριθμός των ανδρών οδοντιάτρων παρουσιάζει αύξηση 0,8% σε σχέση με το 2016. Ο αριθμός των γυναικών οδοντιάτρων παρουσιάζει μείωση 0,2%.

 

Πηγη:https://www.iatronet.gr