Μείωση κοινωνικών παροχών στην Ελλάδα, με αύξηση στην Υγεία και υποχώρηση στην Αναπηρία

Σε παλαιότερη έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, αναφερόταν πως οι κοινωνικές παροχές δεν μειώνουν τη φτώχεια στην Ελλάδα, όσο σε όλες τις άλλες χώρες…

Μία ακόμη δοκιμασία βιώνουν στην Ελλάδα οι ομάδες που βρίσκονται κοντά στον κοινωνικό αποκλεισμό.

Οι κοινωνικές παροχές βαίνουν μειούμενες στα χρόνια της κρίσης, με εξαίρεση εκείνες της Υγείας, οι οποίες εμφανίζουν μία μικρή αύξηση.

Τα παραπάνω προκύπτουν από στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για το έτος 2016, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα.

Οι καθαρές κοινωνικές παροχές αφορούν δαπάνες κοινωνικής προστασίας, απαλλαγμένες από φόρους και κοινωνικές εισφορές. Η αποτύπωσή τους στοχεύει σε μία πιο αξιόπιστη σύγκριση των δαπανών κοινωνικής προστασίας μεταξύ των χωρών της Ευρώπης.

Για το 2016, το σύνολο των καθαρών παροχών για την κοινωνική προστασία παρουσίασε μείωση κατά 1,78%, σε αντίθεση με το 2015 που αυξήθηκε κατά 0,74%.

Από τη σύγκριση των δαπανών των διαφόρων λειτουργιών του έτους 2016 σε σχέση με τις αντίστοιχες του έτους 2015, προκύπτει ότι οι καθαρές δαπάνες μειώθηκαν για όλες τις λειτουργίες πλην της λειτουργίας της ασθένειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση 7,7% και 69,27% αντίστοιχα.

Ασθένεια

Κατά την αντίστοιχη σύγκριση των ετών 2015 προς 2014, οι μεν παροχές για ασθένεια παρουσίασαν αύξηση 3,88%, οι δε παροχές για τον κοινωνικό αποκλεισμό παρουσίασαν μείωση κατά 63,87%.

Από τις υπόλοιπες λειτουργίες, η εικόνα διαμορφώνεται ως εξής:

  • Αναπηρία: Το 2016, οι καθαρές δαπάνες μειώθηκαν κατά 9,48% σε σχέση με το 2015. Αντίθετα, το 2015 σημειώθηκε αύξηση 0,1% σε σχέση με το 2014.
  • Γήρας: Οι καθαρές δαπάνες το 2016, παρουσίασαν μείωση κατά 3,75%, σε σχέση με το 2015, ενώ το 2015 αυξήθηκαν κατά 1,58% σε σχέση με το 2014.
  • Χηρεία: Οι καθαρές δαπάνες παρουσίασαν μείωση κατά 5%, σε σχέση με το 2015. Αντίθετα, το 2015 αυξήθηκαν κατά 4,87% σε σχέση με το 2014.
  • Οικογένεια – τέκνα: Οι καθαρές δαπάνες παρουσίασαν μείωση και στα δύο υπό εξέταση έτη. Πιο συγκεκριμένα, το 2016 μειώθηκαν κατά 4,80%, σε σχέση με το 2015 και το 2015 μειώθηκαν κατά 7,41%, σε σχέση με το 2014.
  • Ανεργία: Οι καθαρές δαπάνες παρουσίασαν μείωση και στα δύο υπό εξέταση έτη. Πιο συγκεκριμένα, το 2016 μειώθηκαν κατά 6,89% σε σχέση με το 2015 και το 2015 μειώθηκαν κατά 4,67% σε σχέση με το 2014.

Μεταβιβάσεις

Η Ελλάδα εμφανίζει υστέρηση στη στήριξη των ευπαθών ομάδων και είναι ουραγός στην Ευρωπαϊκή Ένωση των “28” σε απόδοση των “κοινωνικών μεταβιβάσεων”, ως μέσου κοινωνικής προστασίας, όπως προκύπτει από στοιχεία της Eurostat.

“Κοινωνικές μεταβιβάσεις” είναι παροχές, όπως οικογενειακά επιδόματα, επιδόματα ή βοηθήματα ανεργίας, αναπηρίας, ασθένειας, ανικανότητας, ενισχύσεις κατοίκων ορεινών και μειονεκτουσών περιοχών.

Πρόσφατη είναι η ανακοίνωση στοιχείων, σύμφωνα με τα οποία μόλις το 12% των ανέργων λαμβάνουν σήμερα κάποιο κοινωνικό επίδομα.

Αναποτελεσματικές

Ακόμη και τα χρήματα που διατίθενται στη χώρα μας , ωστόσο, είναι αμφίβολο εάν καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των ατόμων που βρίσκονται κοντά στον κοινωνικό αποκλεισμό.

Σύμφωνα με παλαιότερη έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, οι κοινωνικές παροχές δεν μειώνουν τη φτώχεια στην Ελλάδα, όσο σε όλες τις άλλες χώρες.

Στην ίδια έκθεση αναφερόταν πως, λόγω της συνέχισης της δημοσιονομικής προσαρμογής, αλλά και του εν γένει στενού δημοσιονομικού πλαισίου, οι δαπάνες δεν μπορούν να αναπροσαρμοστούν, ώστε να υπάρξει ουσιαστικότερη στήριξη των πιο αδύναμων κοινωνικών ομάδων.

 

Πηγη:https://www.iatronet.gr