Μελέτη για τις συνέπειες της πανδημίας στους χρόνιους ασθενείς

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας πραγματοποιεί μελέτη για τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 και ιδιαίτερα των περιοριστικών μέτρων στην πρόσβαση των χρόνιων ασθενών στο υγειονομικό σύστημα.

Η μελέτη αναμένεται να διαφωτίσει πτυχές που αφορούν τους χρόνιους ασθενείς, οι οποίοι αποτελούν μία από τις πλέον ευπαθείς ομάδες απέναντι στον κοροναϊό SARS-CoV-2.

Με τα υπάρχοντα δεδομένα από τις διεθνείς μελέτες προκύπτει η στατιστικά σημαντική συσχέτιση της εξάπλωσης της νόσου με την επιδείνωση της πρόσβασης των ασθενών στην παρακολούθηση, τη θεραπεία και την αποκατάσταση.

Στόχος της μελέτης είναι ο προσδιορισμός των κύριων εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι χρόνιοι ασθενείς κατά τη διάρκεια της πανδημίας στην Ελλάδα.

Η ένωση σέβεται την ανωνυμία των συμμετεχόντων και η συμπλήρωση είναι δυνατή χωρίς την καταχώρηση ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή άλλου δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα. Μπορείτε να λάβετε μέρος εδώ

Σημειώνεται ότι την επιστημονική εποπτεία της μελέτης έχει αναλάβει το Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας.

 

 

Πηγή: https://virus.com.gr/