Μελέτη: Ο υγιεινός τρόπος ζωής δίχτυ προστασίας στη νόσο του Αλτσχάιμερ

Ασπίδα προστασίας από την νόσο του Αλτσχάιμερ μπορεί να αποτελέσει ο υγιεινός τρόπος ζωής. Η σωστή διατροφή, η σωματική και νοητική άσκηση φαίνεται ότι μπορούν να προστατεύσουν και τα δυο φύλα από την ασθένεια.

Ένας προσεγμένος τρόπος ζωής μπορεί να προλάβει τα σημάδια της άνοιας και να χαρίσει χρόνια ζωής χωρίς το Αλτσχάιμερ. Για την διερεύνηση της  ενδεχόμενης προφύλαξης από το Αλτσχάιμερ διεξήχθη έρευνα της οποίας τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στο ιατρικό περιοδικό «British Medical Journal» (BMJ).

Ειδικότερα ο πληθυσμός της μελετης ήταν 2.449 άτομα άνω των 65 ετών με μέση μέση ηλικία τα 76 έτη, χωρίς σημάδια άνοιας. Μετά την συμπλήρωση ερωτηματολογίων σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες, την σωματική άσκηση, το κάπνισμα , την κατανάλωση αλκόολ  και τις δραστηριότητες που κρατούν το μυαλό σε διέγερση όπως είναι τι διάβασμα, τα σταυρόλεξα, επισκέψεις σε μουσεία κ.ά., ο κάθε συμμετέχων έλαβε μια βαθμολογία.

Στη συνέχεια οι ερευνητές υπολόγισαν ότι οι συμμετέχοντες με μέσο όρο ηλικίας τα 65 έτη, οι οποίοι ακολουθούσαν υγιεινό τρόπο ζωής,  είχαν προσδόκιμο υπόλοιπης ζωής κατά μέσο όρο 24,2 έτη για τις γυναίκες και 23,1 για τους άνδρες. Χαμηλότερες ήταν οι προσδοκίες για τις γυναίκες και τους άνδρες οι οποίοι ακολουθούσαν έναν πιο ανθυγιεινό τρόπο ζωής. Συγκεκριμένα, το προσδόκιμο υπολειπόμενης ζωής ήταν αρκετά μικρότερο, τα 21,1 και 17,4 έτη αντίστοιχα.

Σχετικά με την πθανότητα εμφάνισης της νόσου, οι ερευνητές εκτίμησνα ότι για τις γυναίκες και τους άνδρες που προσέχουν και ακολουθούν ένα πολύ υγιεινό τρόπο ζωής, από τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής τους κατά μέσο όρο το 10,8% (2,6 έτη) και το 6,1% (1,4 έτη) αντίστοιχα έπρεπε να τα ζήσουν με νόσο Αλτσχάιμερ. Οι υπολογισμοί γα αυτούς που έκαναν πιο άστατη ζωή εκτιμήθηκε μεγαλύτερο διάστημα 4,1 έτη σεποσοστό 19,3%  και 2,1 έτη σε ποσοτσό 12% των ανθρώπων με ανθυγιεινή ζωή. Αξιοσημεόωτο είναι ότι οι ερευννητές θεωρούν πως όταν οι συμμετέχοντες φθάσουν στα  85 έτη, η  απόσταση μεγενθύνεται μεταξύ σόσων έκαναν υγιεινή και ανθυγιεινή ζωή. Μεγαλύτερο  χρόνο από την υπόλοιπη ζωή τους θα έπρεπε να ζήσουν με Αλτσχάιμερ.

Ανάγκη πρόληψης

Τέτοια στοιχεία κρίνονταi σημαντικά καθώς οι ασθενείς με νόσο Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας προβλέπεται να τριπλασιαστούν διεθνώς μέχρι το 2050,  δηλαδή να φθάσουν τα 152 εκατομμύρια. Σρε αυτό συμβάλλει η γήρανση του πληθυσμού, ενώ γνωστό είναι ότι η νόσος εμφανίζεται συνήθως σε πιο μεγάλης ηλικίες. Οι επιστήμονες αναζητούν λύσεις και με βάση τα υπάρχουντα ευρήματα αποφάινονται ότι ένας υγιεινός τρόπος ζωής μπορεί να καθυστερήσει την εμφάνιση της άνοιας, αλλά από την άλλη θα μπορούσε να αυξήσει και τα χρόνια ζωής με Αλτσχάιμερ.

Οι συγγραφείς της μελέτης επισημαίνουν ότι «η προσδοκία μιας μακροβιότερης ζωής, χάρη σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, δεν συνοδεύεται από αυξημένο αριθμό ετών ζωής με Αλτσχάιμερ». Επίσης, τονίζουν ότι τα στοιχεία αυτά μπορούν να βοηθήσουν τους επαγγελματίες υγείας, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους ενδιαφερόμενους φορείς να σχεδιάσουν τις μελλοντικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης,  να προβλέψουν το κόστος, και τις ανάγκες των ασθενών.

Πλεονεκτήματα μπορεί να διασφαλίσει η εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ και άνοιας. Μεταξύ άλλων εκτιμάται ότι θα είναι εξαιρετικά σημαντική στις παγκόσμιες προσπάθειες για τη μείωση της πίεσης στα καταπονημένα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, στους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και στους αμειβόμενους και μη αμειβόμενους φροντιστές.

 

 

Πηγη: https://virus.com.gr/