Μελέτη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου για το γλαύκωμα

Νέα επιστημονική μελέτη του Ελληνικού Κέντρου Έρευνας και Θεραπείας Οφθαλμικών Παθήσεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, βοηθά για την καλύτερη διατήρηση της όρασης ασθενών, που χειρουργήθηκαν για γλαύκωμα.

Η μελέτη, που αφορά τις μεταβολές του ματιού μετά από χειρουργική αντιγλαυκωματική επέμβαση, παρουσιάστηκε στο ΕυρωπαϊκόνΣυνέδριο Καταρράκτη και Διαθλαστικής Χειρουργικής, που έγινε στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τη μελέτη  οι μεταβολές της ενδοφθάλμιας πίεσης και της ιξωδοελαστικής συμπεριφοράς του κερατοειδούς, μετά από χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του γλαυκώματος, είναι καθοριστικοί  παράγοντες για τη  διατήρηση της όρασης του ασθενούς.

«Κι αυτό γιατί μετά τη χειρουργική επέμβαση για αντιμετώπιση γλαυκώματος ανοικτής γωνίας και αποφολιδωτικού γλαυκώματος διαπιστώθηκε ότι δεν έχουμε μόνο μεταβολές της ενδοφθάλμιας πίεσης, αλλά και αλλαγή στην συμπεριφορά του κερατοειδούς», αναφέρει ο καθηγητής οφθαλμολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Βασίλειος Κοζομπόλης.

Σύμφωνα με στοιχεία της μελέτης του Ελληνικού Κέντρου Έρευνας & Θεραπείας Οφθαλμικών Παθήσεων μετά από τις επεμβάσεις γλαυκώματος, στις οποίες υποβάλλονται πολλοί γλαυκωματικοί ασθενείς, δεν είναι αρκετό να παρακολουθούνται μόνο για τη μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Αυτό γιατί απεδείχθη ότι αλλάζει όλη η συμπεριφορά του κερατοειδούς και του ματιού. Αυτή η αλλαγή ως προς τις ελαστικές ιδιότητες του ματιού πρέπει να καταγράφεται και να συνυπολογίζεται.

Στη μελέτη αυτή, η οποία διήρκησε 6 μήνες, συμμετείχαν 40 ασθενείς (18 άνδρες και  22 γυναίκες, με μέσο όρο ηλικίας τα 69 χρόνια), οι οποίοι χειρουργήθηκαν, γιατί έπασχαν από γλαύκωμα ανοικτής γωνίας και αποφολιδωτικό γλαύκωμα. Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε παράλληλη καταγραφή (πριν από το χειρουργείο και μετά) της ενδοφθάλμιας πίεσης και των δεικτών ιξωδοελαστικής συμπεριφοράς του κερατοειδούς, όπως αυτή καταγράφεται από το μηχάνημα ORA: ocularresponseanalyzer.

«Παρατηρήθηκε, λοιπόν, ότι στις μετρήσεις, που έγιναν, η ενδοφθάλμια πίεση μετά το χειρουργείο μειώθηκε κατά τουλάχιστον 8 mmHg, ενώ οι δείκτες ιξωδοελαστικής συμπεριφοράς του κερατοειδούς αυξήθηκαν κατά τουλάχιστον μία μονάδα.

Οι μεταβολές των ελαστικών ιδιοτήτων του κερατοειδούς και του βολβού του ματιού, όπως καταγράφηκαν με την χρήση του μηχανήματος ORA (ocularresponseanalyzer), έδειξαν ότι, πιθανότατα, όσο μεγαλώνουν οι διάφοροι ειδικοί δείκτες (CH: cornealHysteresis & CRF: Corneal Resistant Factor) μετεγχειρητικά, τόσο καλύτερη είναι πιθανόν να είναι η μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς και η διατήρηση της όρασής του», λέει ο καθηγητής.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες πρόκειται για μια νέα προσέγγιση στην αξιολόγηση της βαρύτητας του γλαυκώματος προεγχειρητικά, αλλά και στην αξιολόγηση της μετεγχειρητικής πορείας των χειρουργημένων γλαυκωματικών ασθενών.

Στη μελέτη αυτή αποδείχθηκε, επίσης, ότι η χειρουργική του γλαυκώματος είναι ασφαλής για την ακεραιότητα του κερατοειδούς σε ό,τι αφορά στα ενδοθηλιακά κύτταρα, τα οποία, ως γνωστόν, είναι κύτταρα που, σε περίπτωση απώλειας, δεν αναγεννώνται και δεν αντικαθίστανται.

Επίσης προέκυψε ότι η συμπεριφορά του αποφολιδωτικού γλαυκώματος είναι διαφορετική από το χρόνιο γλαύκωμα ανοικτής γωνίας.

Πηγη:http://healthmag.gr