Μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα, χωρίς γενικούς γιατρούς – Τελευταία η Ελλάδα στην Ευρώπη

Η υστέρηση της χώρας μας προκαλεί προβληματισμό σε σχέση με τις επιχειρούμενες παρεμβάσεις της κυβέρνησης στην πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας.

Ένα ακόμη παράδοξο στον χώρο της Υγείας, καταγράφεται στην Ελλάδα.
Παρότι η χώρα μας έχει αναλογικά τους περισσότερους γιατρούς στην Ευρώπη, βρίσκεται στην τελευταία θέση στους γενικούς γιατρούς.
Προβολή
Σε κάθε 100.000 Έλληνες αναλογούν μόλις 41,95 γιατροί, όταν στην Πορτογαλία, που είναι πρώτη στην Ευρώπη, αναλογούν 252,77 γιατροί, στην Ιταλία 89,17 και στην Ισπανία 75 γενικοί γιατροί ανά 100.000 κατοίκους.
Η υστέρηση αυτή προκύπτει από στοιχεία του 2016, τα οποία δημοσιοποίησε την Πέμπτη η Eurostat.
Απεικονίζεται, δε, στο πιο κάτω γράφημα, το οποίο αναφέρεται σε αναλογία γενικών γιατρών ανά 100.000 πληθυσμού:
Εγχείρημα
Τα στοιχεία προκαλούν προβληματισμό σε σχέση με τις επιχειρούμενες παρεμβάσεις της κυβέρνησης στην πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας.
Σημειώνεται πως το εγχείρημα βασίζεται στους οικογενειακούς και στους γενικούς γιατρούς, στους οποίους δεν παρέχονται ανάλογα οικονομικά και άλλα κίνητρα.
Από το 2010, ωστόσο, η χώρα μας έχει εμφανίσει μία σημαντική βελτίωση στην εξειδίκευση γενικών γιατρών.
Πριν από εννέα χρόνια, αντιστοιχούσαν μόλις 29,99 οικογενειακοί γιατροί ανά 100.000 πολίτες, με την αναλογία να ανεβαίνει σταθερά, ξεπερνώντας το 2015 τους τους 40 προς 100.000.
Φροντίδα
Οι γενικοί γιατροί παρέχουν συνεχή και συνολική φροντίδα στους πολίτες, τις οικογένειες και την κοινότητα συνολικά.
Η αναλογία τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τον πληθυσμό κυμαίνεται σημαντικά. Στις περισσότερες χώρες – μέλη, αναλογούσαν 60 γενικοί γιατροί ανά 100.000 πληθυσμού.
Σε δύο χώρες (Πορτογαλία, Ιρλανδία), αναλογούν περισσότεροι από 160 γιατροί και ακολουθούν η Αυστρία, η Ολλανδία και η Γαλλία με 150 έως 160 γιατρούς ανά 100.000 πληθυσμού.
Ειδικότητα
Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής (ΕΛΕΓΕΙΑ), η Γενική Ιατρική είναι έγκριτη και αναγνωρισμένη ειδικότητα της Ιατρικής και η εκπαίδευσή της αφορά σε ένα ευρύ σφαιρικό πεδίο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων των ιατρών πρώτης αλλά και χρονίας επαφής.
Στο υπό διαμόρφωση σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ως οικογενειακοί γιατροί προσλαμβάνονται γιατροί με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ΕΛΕΓΕΙΑ, χρειάζονται περίπου 6.000 οικογενειακοί γιατροί για την ολοκληρωτική κάλυψη του πληθυσμού της Ελλάδος, ενώ οι υπάρχοντες ειδικευμένοι γενικοί γιατροί δεν υπερβαίνουν τους 3.700.
Πηγη:medispin.blogspot.com