Μετασχηματισμός λειτουργίας των Νοσοκομείων

Οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα

 

Στην τελευταία ενότητα του συνεδρίου με θέμα το Νοσοκομείο, ο Γιώργος Στεφανόπουλος, reformed, τόνισε ότι πλέον έχει έλθει η ώρα να μιλήσουμε για μετασχηματισμό στη λειτουργία του νοσοκομείου, καθώς έχουν μεν γίνει παρεμβάσεις, αλλά δεν έχουν αποδώσει στο βαθμό που περιμέναμε. Ο Γεώργιος Μπραουδάκης, Γενικός Διευθυντής-Διαχειριστής, CMT Προοπτική, κατέθεσε σημαντικές προτάσεις προς τις διοικήσεις των Μονάδων Υγείας για ένα καλύτερο και πιο αποδοτικό σύστημα υγείας σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνεται η ενίσχυση της θέσης και της δυναμικής της Μονάδας με την ανάπτυξη των κατάλληλων Επιχειρησιακών Σχεδίων, η ανάπτυξη Νέων Ψηφιακών Διαδικασιών για την απλοποίηση του Διοικητικού, Επιτελικού έργου, του έργου φροντίδας αλλά και της μείωσης της ταλαιπωρίας των ασθενών, καθώς και η υποστήριξη Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Προσωπικού. Έκανε λόγο για ενίσχυση του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου (Ανάπτυξη Κέντρων Αριστείας/Αναφοράς, Κλινικές μελέτες, Ερευνητικές συμπράξεις σε ευρωπαϊκά και διεθνή έργα), καθώς και συμμετοχή σε χρηματοδοτικά προγράμματα και δράσεις RRF, REACT-EU, ΕΣΠΑ 2021-2017, ΠΔΕ, αξιοποίηση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η Αδαμαντία Εγγλεζοπούλου, Αναπληρώτρια Διοικήτρια ΓΝΑ Λαϊκό, μίλησε για τον ρόλο της διοίκησης νοσοκομείου στη βελτίωση ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Όπως είπε, έχει μεγάλη σημασία το ποιες πρακτικές εφαρμόζονται σε ένα νοσοκομείο για τον έλεγχο των λοιμώξεων πρωτίστως, ενώ είναι απαραίτητο να διατίθενται οι πόροι στα τμήματα που υπάρχει ανάγκη για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, δομές και προσωπικό, αλλά και να ελέγχεται η εφαρμογή όλων των πρακτικών που ακολουθούνται αν γίνονται όντως και μάλιστα αν γίνονται σωστά.

Τέλος, ο Δημήτριος Τσαλικάκης, Διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, ανέφερε ότι η περίοδος της πανδημίας είναι πολύ δύσκολη για τις υγειονομικές περιφέρειες και τα νοσοκομεία. Υπάρχουν διπλά ΤΕΠ, διπλές κλινικές, πρωτόγνωρες καταστάσεις, που δεν απαιτούν διοίκηση, αλλά διαχείριση κρίσεων.

 

 

Πηγη:HealthDaily