Με ατομικό βιβλιάριο οι νέοι ειδικευόμενοι στα Νοσοκομεία! Τι αλλάζει

Με ατομικό βιβλιάριο θα ξεκινούν οι νέοι ειδικευόμενοι την εκπαίδευσή τους στα νοσοκομεία.

Ένα βιβλιάριο το οποίο θα το παραλαμβάνουν όταν θα ξεκινούν την ειδικότητά τους και θα τους συνοδεύει μέχρι το τέλος της εκπαίδευσής τους, ξεκινούν οι νέοι ειδικευόμενοι την πορεία τους από το νέο έτος στα νοσοκομεία.

Οι νέοι γιατροί που τώρα πήραν το πτυχίο τους, ξεκινούν εκπαίδευση με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο, αφού τμηματικά αρχίζει και εφαρμόζεται το νέο σύστημα με τις ειδικότητες που διαφοροποιήθηκε μέσω υπουργικών αποφάσεων ενώ αναμένεται να αλλάξει ριζικά και μέσα από το πολυνομοσχέδιο το οποίο θα ψηφιστεί στη Βουλή μέχρι το τέλος του 2018.

Πάντως το πρώτο βήμα για τους νέους γιατρούς είναι ότι πλέον ξεκινώντας την ειδικότητα τους θα λαμβάνουν και ένα βιβλιάριο το οποίο θα τους συνοδεύει σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης μέχρι και τις εξετάσεις.

Στο βιβλιάριο θα περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες αναλυτικά για το πόσες ώρες έχει εκπαιδευτεί ο κάθε ειδικευόμενος, σε πόσα χειρουργεία έχει συμμετάσχει, καθώς και τα σχόλια του καθηγητή-εκπαιδευτή του.

Μάλιστα, στο τέλος της ειδίκευσης στις εξετάσεις, θα λαμβάνονται υπόψιν όλα τα στοιχεία που θα περιλαμβάνει το βιβλιάριο του κάθε ειδικευόμενου, όπως και οι παρατηρήσεις του εκπαιδευτή του.

Πηγη:http://www.healthreport.gr