Με «βήμα» ταχύ υλοποιείται η Πρωτοβουλία για την Υγεία

Χωρίς χάσιμο χρόνου προχωρούν τα έργα για την υλοποίηση της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) «Πρωτοβουλία για την Υγεία», που περιλαμβάνει τρεις μεγάλες παρεμβάσεις σε υποδομές, την ενίσχυση των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ, την προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς και εκπαιδευτικές δράσεις.

Για την έγκαιρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων των πολιτών ως προς την πρόοδο εργασιών των δωρεών, το ΙΣΝ έχει εξ’ αρχής δεσμευθεί να παρέχει τακτικές τριμηνιαίες ενημερώσεις. Η 1η ενημέρωση δημοσιεύθηκε στις 20 Ιουνίου 2018, όπου, μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκαν τα προκαταρκτικά σχέδια των τριών έργων παρεμβάσεων σε υποδομές, οι οποίες σχεδιάζονται από το διεθνούς φήμης αρχιτεκτονικό γραφείο Renzo Piano Building Workshop (RPBW).

Διαβάστε επίσης:  Ξεκίνησαν οι πρώτες μετρήσεις για την ανέγερση του Νοσοκομείου Kομοτηνής

Υπενθυμίζεται ότι στις 20 Σεπτεμβρίου κυρώθηκε με νόμο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο η Σύμβαση Δωρεάς μεταξύ του ΙΣΝ και του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία ορίζει το συμβατικό πλαίσιο, τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες το ίδρυμα θα προβεί στην υλοποίηση των εν λόγω δωρεών. Παράλληλα, κυρώθηκε με νόμο η επιμέρους Σύμβαση που αφορά στη δωρεά για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Με την κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς συστάθηκε και η εταιρεία ειδικού σκοπού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Πρωτοβουλία για την Υγεία Α.Ε.». Η εταιρεία θα λειτουργεί ως φορέας υλοποίησης, που αναλαμβάνει τον συντονισμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση των έργων, μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοσή τους στο Ελληνικό Δημόσιο. Ο φορέας υλοποίησης διοικείται από αυτοτελές Δ.Σ., το οποίο σήμερα αποτελείται από επτά (7) μέλη, εκπροσώπους του ΙΣΝ, που ορίζονται αποκλειστικά από το Ίδρυμα, ενώ με την παράδοση των έργων στο Ελληνικό Δημόσιο, ο φορέας υλοποίησης θα ολοκληρώσει τον σκοπό του και θα παύσει να υφίσταται εφόσον η κυριότητα των έργων θα μεταφερθεί πλήρως και αποκλειστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε η 1η συνάντηση της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για την «Πρωτοβουλία για την Υγεία». Στην επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι του Γραφείου του Πρωθυπουργού, του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του ΕΚΑΒ, του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ε.Κ.Π.Α., της εταιρείας Hill International που έχει αναλάβει το Project Management για τα έργα υποδομής, και του ΙΣΝ. Η σύσταση της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής έχει ως στόχο την αποτελεσματική σύμπραξη όλων των εμπλεκόμενων μερών, καθώς δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ενημερώνονται για την ανάπτυξη του συνολικού έργου, να διαχειρίζονται εγκαίρως θέματα που μπορεί να προκύπτουν σχετικά με την πρόοδο των εργασιών, και να ανταλλάσσουν ενημερώσεις, προβληματισμούς και προτάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι, αντίστοιχα, Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΙΣΝ είχε συσταθεί και συνεδρίαζε τακτικά κατά τη διάρκεια ανάπτυξης μέχρι και την παράδοση στο Ελληνικό Δημόσιο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), διασφαλίζοντας την ομαλή συνεργασία μεταξύ όλων των μερών.

Πρόοδος εργασιών των επιμέρους δωρεών

>Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Η δωρεά αφορά στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής. Έως σήμερα, έχουν συγκεντρωθεί όλα τα απαραίτητα σχετικά με το κλινικό και κτιριολογικό πρόγραμμα του νέου νοσοκομείου στοιχεία από την Ομάδα Έργου που έχει ορίσει το Ελληνικό Δημόσιο, τα οποία και έχουν κοινοποιηθεί στο ΙΣΝ.
Παράλληλα, το πρόγραμμα επικαιροποιείται από τους συμβούλους νοσοκομειακού σχεδιασμού Llewelyn Davies και αξιολογείται επίσης από την ομάδα επιστημόνων του Johns Hopkins. Το αναλυτικό πρόγραμμα αναμένεται να παρουσιαστεί προς έγκριση στο Υπουργείο Υγείας μέσα στο ερχόμενο διάστημα.
Το κτίριο για το νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής πρόκειται να αναγερθεί σε έκταση που ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.

>Νοσοκομείο Παίδων Θεσσαλονίκης
Η δωρεά αφορά στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό του Νοσοκομείου Παίδων Θεσσαλονίκης, το οποίο θα ιδρυθεί για να εξυπηρετήσει τις θεμελιώδεις ανάγκες περίθαλψης των κατοίκων της Βορείου Ελλάδας, και όχι μόνο. Για τον βέλτιστο σχεδιασμό του προγράμματος που θα καλύψει η δωρεά, η ομάδα του γραφείου Llewelyn Davies προχωρά  σε αρχική ανάλυση των αναγκών της περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη το πλάνο του Υπουργείου Υγείας.
Το νοσοκομείο θα αναγερθεί στην περιοχή του Φίλυρου, σε έκταση που ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.
>Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ε.Κ.Π.Α. – Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

Η δωρεά αφορά στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό κτιρίου, το οποίο θα αναγερθεί στη θέση που βρίσκονται σήμερα τα κτίρια «Οίκος Αδελφών» και «Αδελφών Νοσοκόμων» στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, που σύμφωνα με τη σύμβαση που κυρώθηκε με νόμο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 20 Σεπτεμβρίου, θα λειτουργήσει ως έδρα του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Η ομάδα του γραφείου Llewelyn Davies, ύστερα από την παροχή των απαραίτητων στοιχείων από τη Νοσηλευτική Σχολή, έχει προχωρήσει σε μια πρώτη καταγραφή των λειτουργικών αναγκών του χώρου που θα φιλοξενεί πια μόνιμα το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, ενώ αναμένεται ακόμη να δρομολογηθούν οι διαδικασίες που θα επιτρέψουν την παραχώρηση του οικοπέδου προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες μελέτες.

Υπενθυμίζεται ότι τον σχεδιασμό όλων των κατασκευαστικών έργων έχει αναλάβει το αρχιτεκτονικό γραφείο RPBW, σε συνεργασία με το ελληνικό αρχιτεκτονικό γραφείο Betaplan και πληθώρα άλλων τοπικών συνεργατών, μεταξύ των οποίων είναι και το μελετητικό γραφείο αρχιτεκτονικής τοπίου της  Έλλης Παγκάλου, H. Pangalou & Associates. Το αρχιτεκτονικό γραφείο RPBW συνεργάζεται επίσης με τη βρετανική εταιρεία Llewelyn Davies, η οποία εξειδικεύεται στον νοσοκομειακό σχεδιασμό και αναμένεται να συνεισφέρει με την εμπειρία της σε μεγάλης κλίμακας έργα στον τομέα της υγείας.

Για την εύρυθμη υλοποίηση των κατασκευαστικών έργων, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχουν αναλάβει ώστε να εξασφαλίσουν τον βέλτιστο συντονισμό για την έγκαιρη και άρτια παροχή όλων των απαραίτητων δικτύων υποδομής, που θα επιτρέψουν την εξέλιξη των εργασιών.

>Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός
Η εν λόγω δωρεά βρίσκεται ήδη στο στάδιο υλοποίησης. Η επιμέρους σύμβαση δωρεάς κυρώθηκε με νόμο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου, ως Παράρτημα της συνολικής σύμβασης. Ο ιατροτεχνικός εξοπλισμός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, κλίνες νοσηλείας, εξοπλισμό χειρουργείων, λαπαροσκοπικούς πύργους, εξοπλισμό για το ακτινοδιαγνωστικό τμήμα, το τμήμα ΩΡΛ, το Γναθοχειρουργικό, ενδοσκοπικά μηχανήματα, φορεία, monitors παρακολούθησης ασθενών, αναπνευστήρες, απινιδωτές, κ.ά. Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου μόνο έργου αναμένεται να υπερβεί τα €8 εκατομμύρια, ενώ η προμήθεια του εξοπλισμού προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 2019. Στη διαδικασία σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών, αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών των προμηθευτών και γενικότερα προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού θα συμμετέχει η ομάδα του γραφείου Llewelyn Davies.
>Προμήθεια και Συντήρηση Εξοπλισμού για τις Αεροδιακομιδές του ΕΚΑΒ
Η δωρεά, σε συνέχεια συζητήσεων με το ΕΚΑΒ και το Υπουργείο Υγείας, που υπέδειξαν τις ανάγκες, αφορά στην επισκευή 3 ελικοπτέρων AGUSTA A109E “Power”, για την παροχή επείγουσας ιατρικής βοήθειας και μεταφοράς βαρέως πασχόντων ασθενών, καθώς και την αγορά 2 νέων αεροπλάνων για αεροδιακομιδή και παροχή προωθημένου βαθμού ιατρονοσηλευτικής φροντίδας κατά τη διάρκεια της αερομεταφοράς (οι τελικές προδιαγραφές και ο ακριβής τύπος αεροπλάνου είναι ακόμη υπό διερεύνηση). Η Ομάδα Έργου του Ελληνικού Δημοσίου έχει καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση δωρεάς παραθέτοντας τα απαραίτητα στοιχεία προς αξιολόγηση, τα οποία θα μελετηθούν και από την ομάδα του Johns Hopkins. Μέσα στους επόμενους 3 μήνες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, να έχει διαμορφωθεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δωρεάς και να κυρωθεί με νόμο η επιμέρους σύμβαση, ώστε να προχωρήσει σε στάδιο υλοποίησης.
>Προμήθεια και Εγκατάσταση Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού (PET) ανά την Ελλάδα
Η δωρεά αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού PET – Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων, καθώς και τη δημιουργία μονάδων παραγωγής ραδιοφαρμάκων σε επιλεγμένα δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Η Ομάδα Εργασίας του Ελληνικού Δημοσίου για το συγκεκριμένο έργο έχει καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση δωρεάς. Βάσει της πρότασης αυτής, ο εξοπλισμός αναμένεται να εγκατασταθεί σε επιλεγμένα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, στις περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Κρήτης, της Λάρισας και των Ιωαννίνων. Και εδώ, στους επόμενους 3 μήνες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η κοινή αξιολόγηση, να έχει διαμορφωθεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δωρεάς και να κυρωθεί με νόμο η επιμέρους σύμβαση, ώστε να προχωρήσει σε στάδιο υλοποίησης.
>Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Η εν λόγω δωρεά συνίσταται σε δύο επιμέρους εκπαιδευτικά προγράμματα, σε τομείς ιδιαίτερης σπουδαιότητας για το χώρο της Υγείας παγκοσμίως και, συγκεκριμένα, την αντιμετώπιση του τραύματος και των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Επιπλέον του αρχικού σχεδιασμού του προγράμματος για την αντιμετώπιση του τραύματος, το πρόγραμμα επεκτείνεται και σε άλλους τομείς (ορθοπεδική, γενική χειρουργική) προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στις Ιατρικές Σχολές όλης της Ελλάδας. Η δωρεά περιλαμβάνει τον σχεδιασμό των επιμέρους προγραμμάτων εκπαίδευσης, την αγορά του κατάλληλου εξοπλισμού και την υλοποίησή τους για τα επόμενα πέντε (5) έτη. Μέσα στους επόμενους 3 μήνες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, να έχει διαμορφωθεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δωρεάς και να κυρωθεί με νόμο η επιμέρους σύμβαση, ώστε να προχωρήσει σε στάδιο υλοποίησης.

Σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων αναμένουμε να λάβουμε την υπό επεξεργασία πρόταση από την αρμόδια Ομάδα Έργου του Ελληνικού Δημοσίου.

Η «Πρωτοβουλία για την Υγεία» του ΙΣΝ αποτελεί ένα μακροπρόθεσμο έργο, με πολλαπλά έργα να εντάσσονται στο πλαίσιό του, και με σκοπό την ενίσχυση της Δημόσιας Υγείας στη χώρα μας. Η δωρεά είναι αντιπροσωπευτική της φιλοσοφίας και αποστολής του ΙΣΝ για την υποστήριξη προγραμμάτων που συμβάλλουν στη συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με έναν και μόνο στόχο, αυτόν της αποτελεσματικής υποστήριξης του κοινού καλού.

Στο πλαίσιο της σταθερής πληροφόρησης των πολιτών για την εξέλιξη της «Πρωτοβουλίας για την Υγεία», το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα δημοσιεύει στο τέλος κάθε τριμήνου αναλυτική ενημέρωση αναφορικά με την πρόοδο εργασιών.

 

Πηγη:https://virus.com.gr