Με δύο νέα κέντρα ενισχύεται το Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο

Με δύο νέα κέντρα, το Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο και το Ωνάσειο Παίδων, ενισχύεται το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, το οποίο συμπλήρωσε 25 χρόνια λειτουργίας. Στην επέτειο των 25 ετών, το ‘Ιδρυμα Ωνάση έδωσε το στίγμα για το μέλλον με την ανακοίνωση της δωρεάς των δύο κέντρων. Οι στόχοι της δωρεάς είναι:

α. να αυξηθεί η μεταμοσχευτική δραστηριότητα την πρώτη πενταετία ώστε να μειωθεί δραστικά η μετάβαση των ασθενών στο εξωτερικό και το κόστος που αυτή συνεπάγεται για τα ασφαλιστικά ταμεία.

β. να προαχθούν η γνώση και οι ικανότητες των Ελλήνων Ιατρών και Νοσηλευτών μέσω της μετεκπαίδευσης και της συνεργασίας με κορυφαίους ιατρούς από το εξωτερικό.

γ. ειδικά για τα παιδιά, στόχος είναι να προσφέρονται εξειδικευμένες υπηρεσίες στην καρδιολογία και καρδιοχειρουργική συμπεριλαμβανομένων των μεταμοσχεύσεων σε αυτόνομη μονάδα σχεδιασμένη ειδικά για τις ανάγκες των παιδιών.

δ. η ανάπτυξη του Εθνικού Κέντρου Αριστείας και Ιατρικής Καινοτομίας στους τομείς Καρδιολογίας, Καρδιοχειρουργικής και Μεταμοσχεύσεων.

Σημειώνεται ότι από την έναρξη λειτουργίας του Ωνασείου και μέχρι το τέλος του 2018, πραγματοποιήθηκαν 45.680 επεμβάσεις καρδιάς, 160 μεταμοσχεύσεις καρδιάς, 137.448 πράξεις στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο και 33.599 πράξεις στο Ηλεκτροφυσιολογικό Εργαστήριο. Ο συνολικός αριθμός ιατρικών επισκέψεων στα πρωϊνά και εξωτερικά ιατρεία ανήλθε στις 871.604. Η σημασία όμως των στατιστικών έγκειται στο γεγονός ότι η λειτουργία του Ωνασείου αναχαίτισε το κύμα φυγής των Ελλήνων Καρδιοπαθών προς το εξωτερικό για αναζήτηση θεραπείας και συνέβαλε στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης προς τους ‘Έλληνες Ιατρούς.

 

Πηγη:https://www.healthview.gr