Με ενιαία τοποθέτηση πλέον η χορήγηση ειδικότητας στους γιατρούς

Με ενιαία τοποθέτηση γίνεται πλέον η χορήγηση ειδικότητας στους ιατρούς. Σύμφωνα μάλιστα με οδηγίες που εξέδωσε το υπουργείο Υγείας, εφόσον ένας ιατρός που είχε υποβάλει πριν τις 20-9-2018 αίτηση για σειρά προτεραιότητας στην ειδικότητα της επιλογής του, αιτηθεί μετά τις 20-9-2018 την παραίτησή του από την αρχική επιλογή του και υποβάλει νέα αίτηση για σειρά προτεραιότητας σε ειδικότητα διαφορετική της πρώτης του επιλογής, ανεξαρτήτως σταδίου ειδίκευσης, ή σταδίου διεκπεραίωσης της αίτησής του ή της απόφασης τοποθέτησής του, θα τοποθετηθεί και ασκηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. Γ5α/Γ.Ποικ.64843/29-8-2018 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4138 Β).

Οι ιατροί που είχαν αιτηθεί την υπαγωγή τους στην μεταβατική διάταξη του άρθρου 5 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης ( ειδικότητες για τις οποίες με την παρούσα Υπουργική απόφαση καθιερώνεται για πρώτη φορά η ενιαία τοποθέτηση σ’ αυτές) και πλέον δεν επιθυμούν να ασκηθούν στην ειδικότητα της αρχικής τους επιλογής, αλλά υποβάλλοντας αφενός την παραίτησή τους ανεξαρτήτως σταδίου ειδίκευσης και αφετέρου αίτηση για σειρά προτεραιότητας σε άλλη ειδικότητα, θα ασκηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω Υπουργική απόφαση

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι ιατροί δικαιούνται χωρίς περιορισμό να υποβάλουν αίτηση παραίτησης από μία ειδικότητα και υποβολή αίτησης για σειρά προτεραιότητας σε άλλη ειδικότητα. Οι ιατροί που μετά τις 20-9-2018 υποβάλουν παραίτηση από την αρχική τους επιλογή ( αίτηση πρώτης επιλογής τους πριν τις 20-9-2018) και με νέα αίτησή τους επιθυμούν να ασκηθούν σε ειδικότητα διαφορετική της πρώτης τους επιλογής και στη συνέχεια αποφασίσουν νέα παραίτηση και υποβολή νέας αίτησης για σειρά προτεραιότητας σε οποιαδήποτε ειδικότητα της επιλογής τους και ούτω καθεξής, θα ασκηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Υπουργική απόφαση.

Πηγη:https://www.healthview.gr