Με μείον 2.200 γιατρούς ξεκινά ο ΕΟΠΥΥ το νέο μοντέλο ιατρικών επισκέψεων

Το μήνα με τη μικρότερη ζήτηση σε ραντεβού από τους ασφαλισμένους και με περιορισμένη λειτουργία ιατρείων λόγω αδειών, επέλεξε το υπουργείο Υγείας για να ξεκινήσει την εφαρμογή στην πράξη του μοντέλου του οικογενειακού γιατρού.
Κι αν τον Αύγουστο οι ανάγκες σε προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις σε ιδιώτες του ΕΟΠΥΥ είναι μικρές, δεν συμβαίνει το ίδιο το Σεπτέμβριο, όταν συν τοις άλλοις υπάρχει μεγάλη ζήτηση σε παιδίατρους λόγω της έναρξης της σχολικής χρονιάς. Τότε, όπως σημειώνουν ιατρικοί σύλλογοι και ενώσεις ιατρών, θα φανούν οι μεγάλες δυσκολίες στη μεταρρύθμιση Ξανθού- Πολάκη και στα σχέδια της Αριστοτέλους για την πρωτοβάθμια περίθαλψη.
Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας, μόλις 600 ιδιώτες (γενικοί γιατροί, παθολόγοι και παιδίατροι) έχουν προχωρήσει σε συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ ώστε να λειτουργούν ως οικογενειακοί, όταν προηγουμένως ο αριθμός των συμβεβλημένων άγγιζε τους 1.700. Οι παλιότερες συμβάσεις έπαψαν να ισχύουν από 1η Αυγούστου.
Όπως αναφέρει όμως η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ, δίνοντας διαφορετική εικόνα για τον αριθμό, περίπου 2.000 συμβάσεις παθολόγων, γενικών ιατρών και παιδιάτρων καταγγέλθηκαν και αντικαταστάθηκαν με 465 νέες συμβάσεις. Η παρουσία 280 περίπου ιατρών στις τοπικές μονάδες Υγείας, συμπληρώνει, δεν είναι ικανή να ικανοποιήσει την αναλογία οικογενειακού ενός γιατρού ανά 2.250 κατοίκους. Σημειώνεται πως η Ένωση έχει καταφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας καταθέτοντας αίτηση ακύρωσης, αναστολής και προσωρινή διαταγή κατά της μονομερούς κατάργησης των παλιών συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ.
Και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών συμφωνεί ότι έχει καλυφθεί μόνο μια στις τέσσερις θέσεις οικογενειακών γιατρών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν μόνο 465 συμβεβλημένοι οικογενειακοί γιατροί, για να καλύψουν τις ανάγκες όλου του πληθυσμού της χώρας. Η Πανελλήνια Ομοσπονδίας Σωματείων Κλινικοεργαστηριακών Ειδικοτήτων υπενθυμίζει επίσης πως ο ΕΟΠΥΥ χρειάζεται για να καλύψει το δίκτυο 2.800 οικογενειακούς γιατρούς.
Το υπουργείο Υγείας από την πλευρά του υπεραμύνεται του νέου μοντέλου και υποστηρίζει πως αλλάζει το προηγούμενο σύστημα συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με τους οικογενειακούς γιατρούς όπου οι 200 επισκέψεις εξαντλούνταν τις πρώτες μέρες κάθε μήνα. Με το νέο οι περίπου 600 που έχουν ήδη συμβληθεί, μπορούν λόγω του αυξημένου διαθέσιμου χρόνου να πραγματοποιήσουν περίπου 200 χιλ. ραντεβού.
Σε κάθε περίπτωση, το ενδιαφέρον των γιατρών να ενταχθούν στο μοντέλου του οικογενειακού γιατρού ήταν σχεδόν μηδενικό. Το υπουργείο Υγείας είχε προκηρύξει 1.195 θέσεις γιατρών για τις ΤΟΜΥ (Τοπικές Μονάδες Υγείας) και 2.800 οικογενειακούς γιατρούς ΕΟΠΥΥ. Για τις 1.195 θέσεις των ΤΟΜΥ είχαν υποβληθεί 583 αιτήσεις, για 2.800 θέσεις του ΕΟΠΥΥ υποβλήθηκαν 625 αιτήσεις.
Η κατάσταση αναμένεται να δυσχεράνει ακόμη περισσότερο στις αρχές του επόμενου έτους, όπου θα εφαρμοστεί το “gate keeping” για τις επισκέψεις σε ειδικούς γιατρούς. Το σύστημα παραπομπών δηλαδή από τον οικογενειακό γιατρό σε άλλες υπηρεσίες του ΕΣΥ ή σε συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς ειδικοτήτων θα εφαρμοστεί σταδιακά από 1/1/2019 αναλογικά με το επίπεδο κάλυψης του πληθυσμού από οικογενειακούς ιατρούς. Μέχρι τότε εντούτοις οι ασφαλισμένοι θα εξακολουθήσουν να επισκέπτονται χωρίς παραπεμπτικό τους συμβεβλημένους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων.
Πηγη:http://medispin.blogspot.com