Με νέο τμήμα ενισχύεται το Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών

Πρόκειται για ξειδικευμένο Τμήμα Παιδιατρικής Ηπατολογίας.

Ένα νέο τμήμα εγκαινίασε το Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών, επενδύοντας στην ιατρική καινοτομία.  Το νέο Τμήμα Παιδιατρικής Ηπατολογίας, με επικεφαλής την Παιδίατρο – Ηπατολόγο, Δρ. Ινώ Καναβάκη, αντιμετωπίζει άμεσα και αποτελεσματικά όλο το φάσμα των κοινών παιδιατρικών προβλημάτων αλλά και σπάνιων παθήσεων του ήπατος και των χοληφόρων.

Το νέο αυτό τμήμα συνεργάζεται με μία διεπιστημονική ομάδα που απαρτίζεται από ακτινολόγους και γενετιστές, προσφέροντας υψηλής ποιότητας, ολοκληρωμένες ιατρικές υπηρεσίες, σε ένα φιλικό περιβάλλον και με ωράριο προσαρμοσμένο στις ανάγκες των γονέων.

Μεταξύ των παθήσεων, που αντιμετωπίζει το Τμήμα Παιδιατρικής Ηπατολογίας, περιλαμβάνονται και οι εξής:

Ατρησία χοληφόρων
Κύστη χοληδόχου πόρου
Αυτοάνοση ηπατίτιδα/σκληρυντική χολαγγειίτιδα
Νόσος Wilson
Προοδευτική οικογενής ενδοηπατική χολόσταση (Progressive Familial Intrahepatic Cholestasis – PFIC)
Σ. Alagille
Συγγενής ηπατική ίνωση, ν. Caroli και πολυκυστικές παθήσεις ήπατος και νεφρών
Ινοκυστική Νόσος
Μη αλκοολικής αιτιολογίας λιπώδης διήθηση
Λιθίαση των χοληφόρων
Μεταμόσχευση ήπατος
Επίσης πραγματοποιούνται και βιοψίες ήπατος και ενδοσκοπικές πράξεις.

«Τα τελευταία χρόνια, η παιδιατρική ηπατολογία έχει αναδειχτεί σε μία  δυναμικά αναπτυσσόμενη εξειδίκευση, με διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον. Διαχειρίζεται ασθενείς με κοινά παιδιατρικά προβλήματα, αλλά και με σπάνια νοσήματα, που απαιτούν προσεκτική διερεύνηση και συνεπή παρακολούθηση. Για το σκοπό αυτό, το Τμήμα Παιδιατρικής Ηπατολογίας στελεχώνεται με προσωπικό με πλούσια κλινική εμπειρία, που διατηρεί στενή συνεργασία με διεθνώς αναγνωρισμένα κέντρα της Ευρώπης. Η λειτουργία του υποστηρίζεται από σύγχρονα διαγνωστικά τμήματα και από τις άρτιες παιδιατρικές κλινικές, με γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και κοινό στόχο την εξασφάλιση των καλύτερων συνθηκών διερεύνησης, παρακολούθησης και νοσηλείας των μικρών ασθενών.», υπογράμμισε η Δρ. Ινώ Καναβάκη, υπεύθυνη του Τμήματος Παιδιατρικής Ηπατολογίας του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών.

 

Πηγη:http://www.iatronet.gr