Με τροπολογία παράταση των επικουρικών στα στρατιωτικά νοσοκομεία

Tροπολογία που εντάσσεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών προβλέπει παράταση της θητείας των επικουρικών μέχρι 31 Μαΐου 2019. Όπως αναφέρει το κείμενο, η παράταση κρίνεται αναγκαία «για να μην διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων και να μην προκύψουν ελλείψεις σε κρίσιμες ειδικότητες».

Είναι η δεύτερη παράταση που προτείνεται για το εν λόγω προσωπικό – η πρώτη είδε δοθεί το Δεκέμβριο του 2017 και ίσχυε για ένα χρόνο. Στην τροπολογία δεν αναφέρονται ο αριθμός και οι ειδικότητες των επικουρικών, ούτε διευκρινίζεται αν η τροπολογία αφορά και τυχόν γιατρούς που υπηρετούν με επικουρικές συμβάσεις. Αναφέρεται, ωστόσο, ότι η προτεινόμενη ρύθμιση συμβάλλει στην προάσπιση της δημόσιας υγείας.

Για άλλη μια φορά, γίνεται φανερό (όπως συμβαίνει και στην περίπτωση των νοσοκομείων του ΕΣΥ) ότι το επικουρικό προσωπικό καλύπτει σημαντικές ανάγκες στην περίθαλψη και η απουσία του συνεπάγεται μεγάλες ελλείψεις. Η προτεινόμενη παράταση των συμβάσεων δημιουργεί κόστος 190.000 ευρώ, το οποίο σύμφωνα με την τροπολογία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του υπουργείου Άμυνας. Εδώ και μερικά χρόνια, στα στρατιωτικά νοσοκομεία μπορούν να απευθύνονται και πολίτες.

 

Πηγη:https://www.healthweb.gr/