Μπαίνουν τα “θεμέλια” για το παράρτημα του ΠΟΥ στην Ελλάδα

“Δουλειά” πιάνει η Αριστοτέλους για την εγκατάσταση του Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα, που εκτιμάται ότι θα δώσει στην Ελλάδα τη δυνατότητα να διαδραματίσει αυξημένο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή, με διευρυμένο θεματικό περιεχόμενο.

Για τη διευκόλυνση των σχετικών διαδικασιών και σε συνέχεια της σχετικής σύμβασης, ο γγ Δημόσιας Υγείας συγκρότησε 4μελή Ομάδα Εργασίας υπό την προεδρία του.

Επισυνάπτεται η απόφαση: 6ΜΤ0465ΦΥΟ-ΘΒΔ

 

Πηγη:https://virus.com.gr