ΜΠ. Καραθάνος : Χρήση ψηφιακών δεδομένων Υγείας για δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης

Για ακριβές θεραπείες και καινοτόμα φάρμακα
Για τη χρήση των ψηφιακών δεδομένων
ως εργαλείο φαρμακευτικής πολιτικής μίλησε σήμερα κατά τη διάρκεια των εργασιών του 5ου HealthIT conference ο ειδικός σύμβουλος Φαρμακευτικής Πολιτικής του Υπουργού Υγείας, Μπάμπης Καραθάνος.

Παρουσιάζοντας τα εργαλεία στη διαμόρφωση πολιτικής για το φάρμακο, τόνισε ότι τόσο η πανδημία όσο και η αύξηση των δαπανών, λόγω της εισαγωγής ακριβών καινοτόμων θεραπειών, οδήγησαν στην αναζήτηση μιας νέας προσέγγισης για τη διασφάλιση των απαραίτητων πόρων, ώστε να είναι βιώσιμο και ανθεκτικό το σύστημα υγείας.

Η εκμετάλλευση των ψηφιακών δεδομένων που παράγονται από το σύστημα υγείας, μπορούν να οδηγήσουν στην εξοικονόμηση πόρων και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων για τους ασθενείς, όπως με την αξιολόγηση νέων φαρμάκων και τη διαπραγμάτευση τιμών κατόπιν αποτελεσμάτων έκβασης της θεραπείας.

Υπάρχουν διάφορες πηγές συλλογής δεδομένων για τις δαπάνες φαρμάκου: ΕΟΠΥΥ, ΕΟΦ, το BI Health του Υπουργείου Υγείας για τις κατηγορίες φαρμάκων όπως δηλώνονται από τα νοσοκομεία σε μηνιαία βάση αλλά και τα Μητρώα Ασθενών.

Η χρήση αυτών των δεδομένων θα δώσει τη δυνατότητα δημιουργίας μοντέλων πρόβλεψης για δαπανηρές θεραπείες (πχ γονιδιακές) και τα νέας τεχνολογίας φάρμακα με τη χρήση των επιδημιολογικών δεδομένων της χώρας.

Επίσης, θα βοηθήσει στη συγκράτηση των δαπανών στο φάρμακο, θα βοηθήσει και στην προσέλκυση κλινικών μελετών και τέλος θα αξιοποιηθούν τα δεδομένα για διαμόρφωση πολιτικών που στηρίζονται στις πραγματικές επιδημιολογικές ανάγκες της χώρας

 

 

Πηγη:HealthDaily