Μυοσκελετική Υγεία στην Ευρώπη.

Εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος, κορυφαίοι επιστήμονες υποστήριξαν ότι παρότι π.χ. η οσφυαλγία έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ικανότητα των ασθενών από ότι αθροιστικά ο καρκίνος στον πνεύμονα, το έντερο και τον μαστό, δεν την αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά. «Οι παθήσεις που επιφέρουν τον θάνατο αναπόφευκτα κερδίζουν τα φώτα της δημοσιότητας και το ενδιαφέρον των πολιτικών σε σχέση με αυτές που ταλαιπωρούν και μειώνουν την ποιότητα ζωής. Ήρθε η ώρα να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή και να αλλάξουμε την προσέγγισή μας σε σχέση με την υγεία του μυοσκελετικού συστήματος», δήλωσε ο ευρωβουλευτής του Ποταμιού Μιλτιάδης Κύρκος, ο οποίος φιλοξένησε την ενημερωτική παρουσίαση για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση Χειροπρακτών. Στους ευρωβουλευτές παρουσιάστηκαν επιτυχή παραδείγματα από ολόκληρη την Ευρώπη σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να προσεγγιστούν και να επηρεαστούν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής υγείας προς την κατεύθυνση αυτή, καθώς και τρόποι με τους οποίους μπορεί να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από το πρόβλημα και τις ενδεδειγμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Παρουσιάστηκαν επίσης, πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία για την υψηλή αξία της τακτικής χειροπρακτικής φροντίδας ως μέσο πρόληψης καθώς και το υψηλό επίπεδο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης των Χειροπρακτών που λειτουργούν ήδη ως πάροχοι υπηρεσιών υγείας πρώτης επαφής για άτομα που υποφέρουν με παθήσεις του ΜΣΚ συστήματος σε πολλές χώρες της Ευρώπης.

 

Πηγη:HealthDaily