Μόνο 11 ΤΟΜΥ σε Μακεδονία – Θράκη

Ενώ ο αρχικός σχεδιασμός του υπουργείου Υγείας προέβλεπε την ανάπτυξη 16 ΤΟΜΥ στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας-Θράκης, τελικά, θα δημιουργηθούν μόλις 11, από τις οποίες λειτουργούν μόνο οι επτά.

Μέχρι σήμερα, έχουν τεθεί σε λειτουργία 5 μονάδες στη Θεσσαλονίκη και από μία σε Κιλκίς και Σέρρες. Προφανώς, η αναπροσαρμογή των σχεδίων οφείλεται αφενός στο ότι οι γιατροί δεν ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του υπουργείου Υγείας για προσλήψεις και αφετέρου, στη δυσκολία ανεύρεσης κτηρίων.

Συνολικά, στις 11 μονάδες που θα λειτουργήσουν τελικά αναμένεται να απασχοληθούν 192 ιατροί, νοσηλευτές και επιστήμονες λοιπών επαγγελμάτων. Όλοι τους με διετείς συμβάσεις, οι οποίες δύναται να ανανεωθούν για άλλα δύο χρόνια. Όπως όλα δείχνουν, το σύνολο των 4 επιπλέον ΤΟΜΥ θα αφορούν μόνο τη Θεσσαλονίκη, ενώ ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε να δημιουργηθούν μονάδες και σε Πολύγυρο Χαλκιδικής και πρόσθετες σε Κιλκίς και Σέρρες.

Στις 4-4-2019, εκδόθηκε απόφαση του αρμόδιου ειδικού γραμματέα κ. Σταμάτη Βαρδαρού, με την οποία εγκρίνεται ο σχεδιασμός υλοποίησης του έργου. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 9,6 εκατ. ευρώ, από τα οποία μόλις 4,2 εκατ. θα προέλθουν από εθνικούς πόρους και τα υπόλοιπα 5,4 θα καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η διαχείριση των πόρων θα γίνει από την οικεία ΥΠΕ

 

Πηγη:https://virus.com.gr