Νέα εξέταση αίματος θα μπορούσε να προβλέψει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου των νεφρών

Ο δείκτης, που ονομάζεται KIM-1, βρίσκεται φυσιολογικά σε χαμηλά επίπεδα στο αίμα και στα ούρα.

Έρευνες στο Brigham and Women’s Hospital και στο Beth-Israel Deaconess Medical Center, στη Βοστόνη, ανακάλυψαν βιοδείκτη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό ανθρώπων οι οποίοι μπορεί ενδεχομένως να εμφανίσουν καρκίνο στους νεφρούς.

Ο δείκτης, που ονομάζεται  KIM-1, βρίσκεται φυσιολογικά σε χαμηλά επίπεδα στο αίμα και στα ούρα.

Οι ερευνητές μέτρησαν το KIM-1 σε ανθρώπους που είχαν εγγραφεί στο European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition.

Συνέκριναν επίπεδα σε 190 συμμετέχοντες που εμφάνισαν καρκίνο νεφρών εντός 5 ετών, με 190 συμμετέχοντες που δεν εμφάνισαν και ανακάλυψαν ότι τα επίπεδα KIM-1 ήταν διπλάσια σε όσους εμφάνισαν καρκίνο στους νεφρούς.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η εξέταση KIM-1 διπλασιάζει την ακρίβεια των υπαρχουσών εξετάσεων που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση βιοδεικτών νεφρικής νόσου και θα μπορούσε να επιτρέψει πιο έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου των νεφρών.

 

 

Πηγές: Clinical Cancer Research

http://www.iatronet.gr