Νέα επιτροπή αξιολόγησης των νοσηλευτικών μονάδων

Επιτροπή Αξιολόγησης Ποιότητας και Επεξεργασίας Λειτουργικών Δεικτών Νοσηλευτικών Μονάδων,συγκροτήθηκε στο υπουργείο Υγείας με απόφαση του γενικού γραμματέα κ. Γιώργου Γιαννόπουλου. Σύμφωνα με την σχετική απόφαση, έργο της Επιτροπής είναι η εισήγηση προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου και τις αρμόδιες Διευθύνσεις, σχετικά με:

1.Την επιλογή και επικαιροποίηση των προς συλλογή δεδομένων και το σαφή σκοπό επεξεργασίας τους.

2.Τη μεθοδολογία συλλογής και διαμόρφωσης των κατάλληλων ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών.

3.Τη διαμόρφωση των κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας των πρωτογενών δεδομένων συλλογής και των παραγόμενων δεικτών και αναφορών.

4.Τη διαδικασία αξιοποίησης των παραγόμενων αποτελεσμάτων και το ρόλο των εμπλεκόμενων επιτελικών διευθύνσεων του Υπουργείου Υγείας ως προς αυτή.

5.Τη συνεργασία με άλλες αρμόδιες επιτροπές και υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας για τη διαμόρφωση των συνόλων ανοικτών δεδομένων.

Όπως διευκρινίζεται στην απόφαση, η Επιτροπή θα συνεργάζεται με άλλες αρμόδιες Επιτροπές και Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, καθώς και με Επιστημονικούς και Ερευνητικούς φορείς και Εμπειρογνώμονες του τομέα της Υγείας για την επίτευξη των σκοπών σύστασης και εργασίας της.

 

Πηγη:https://www.healthview.gr/