Νέα “εποχή” στην αποκατάσταση ημερήσιας νοσηλείας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται) για να συνεργαστούν μαζί του, στη βάση της νέας σύμβασης παροχής υπηρεσιών που έχει συμφωνηθεί με τους φορείς εκπροσώπησης του κλάδου, απευθύνει ο ΕΟΠΥΥ στα Κέντρα Αποθεραπείας Αποκατάστασης (ΚΑΑ) για Ημερήσια Νοσηλεία.

Οι όροι συνεργασίας δεν είχαν ανανεωθεί από το 2012, οπότε και είχε συναφθεί για πρώτη φορά σύμβαση μεταξύ του Οργανισμού και των κέντρων που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα. Μετά από διαπραγματεύσεις, τον Ιούνιο του 2016 εγκρίθηκε το νέο συμβατικό πλαίσιο από το ΔΣ του Οργανισμού, αλλά για λόγους που παραμένουν ασαφείς “κόλλησε” στη συνέχεια στο Υπουργείο Υγείας.

Η καθυστέρηση αυτή έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στη λειτουργία των ΚΑΑ, αφού παρά το ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο οι εκκαθαρίσεις και οι έλεγχοι του ΕΟΠΥΥ πραγματοποιούνται σε μεγάλο βαθμό υποκειμενικά. “Έχω περικοπές 4.000 ευρώ σε δύο μέλη μου χωρίς καμία αιτιολογία” αναφέρει χαρακτηριστικά ο Χρήστος Βιρβίλης, πρόεδρος της Ένωσης Κέντρων Αποκατάστασης Ελλάδας (ΕΚΑΕ).

Η νέα σύμβαση εισάγει για πρώτη φορά την ηλεκτρονική γνωμάτευση, κάτι που όπως εκτιμούν οι πάροχοι θα περιορίσει σημαντικά ανάλογα φαινόμενα, δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα αμοιβαίο θετικό πλαίσιο. Είναι ενδεικτικό πως η νέα σύμβαση προβλέπει μέχρι και 50% μείωση του κόστους για ορθοπεδικές συνεδρίες, προς όφελος του ΕΟΠΥΥ.

“Η τεράστια σημασία της ιατρικής αποκατάστασης στη χώρα μας και οι λύσεις που μπορούν να δοθούν στους ασφαλισμένους μετά από αυτή τη σύμβαση θα μπορούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα να αποδεικνύονται, αφού θα παράγουν χρήσιμα στατιστικά στοιχεία, όχι μόνο για τα προβλήματα και τις παθήσεις που χρήζουν αποκατάστασης αλλά και για το είδος και τον αριθμό των θεραπειών που πραγματοποιούνται” σχολιάζει ο κ. Βιρβίλης.

Για τους εκπροσώπους του κλάδου υπάρχει βέβαια, πάντα, ο κίνδυνος το θετικό αυτό πλαίσιο να αλλοιωθεί από υπουργικές αποφάσεις ή εγκυκλίους του ΕΟΠΥΥ.

“Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να τηρούνται οι όροι της σύμβασης και από τις δύο πλευρές” τονίζει ο πρόεδρος της ΕΚΑΕ, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για την καθυστερημένη αποζημίωση των παρόχων από τον Οργανισμό. “Η ενταλματοποίηση δεν σημαίνει αυτόματα και πληρωμή” σημειώνει.

Στη νέα σύμβαση μπορούν να μπουν και νέοι πάροχοι, εκτός των ήδη συμβεβλημένων, με τους ίδιους ακριβώς όρους και διαδικασίες.

 

KAA ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 22-02-2018

 

 

Πηγη:https://virus.com.gr