Νέα ομάδα εργασίας για τροποποιήσεις σε Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων

Συγκροτείται νέα ομάδα εργασίας  για την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση, την λειτουργία και την εποπτεία των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας με απόφαση του γενικού γραμματέα του υπουργείου Υγείας, Γιώργου Γιαννόπουλου.

Ως μέλη της ομάδας ορίστηκαν οι εξής:

1. ΜΠΑΡΚΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, Σύμβουλος του Υπουργού Εσωτερικών με αναπληρωτή τον
ΒΛΑΣΤΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ, Επιστημονικό Συνεργάτη του Υπουργού Εσωτερικών.
2. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας που υπηρετεί στο Γραφείο
του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας με αναπληρωτή τον
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, Συνεργάτη του Υπουργού Υγείας .
3. ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Νομικός Σύμβουλος του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου Υγείας με αναπληρώτρια την ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΗΝΑ, Νομικό, Ειδική
Σύμβουλο του Υπουργού Υγείας .
4. ΣΙΜΠΕΡΑ ΝΕΛΛΗ, υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας που υπηρετεί στο Γραφείο του
Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας με αναπληρώτρια την
ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΕΡΙΑΝΝΑ, άμισθη Συνεργάτιδα του Υπουργού Υγείας.
5. ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, Προϊσταμένη της Δ/νσης Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων του
Υπουργείου Υγείας με αναπληρώτρια την ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ, Προϊσταμένη του
Τμήματος Εξαρτησιογόνων Ουσιών της ως άνω Διεύθυνσης Συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η ΣΙΜΠΕΡΑ ΝΕΛΛΗ.
Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται ο ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, που υπηρετεί στο
Γραφείο Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα.

Πηγη:http://www.healthview.gr