Νέα πλατφόρμα ενημέρωσης από τον ΠΟΥ για την πανδημία

Με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα Συστήματα και τις Πολιτικές Υγείας έχει αναπτυχθεί μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://www.covid19healthsystem.org/mainpage.aspx) για τη φιλοξενία σχετικών αναφορών από τις 53 χώρες-μέλη του ΠΟΥ.

Η Ελλάδα, ανταποκρινόμενη σε αυτήν την πρόσκληση, συμμετείχε στο έργο με τη δημοσίευση και ανάρτηση έγκυρης και επιστημονικής πληροφόρησης αναφορικά με τα μέτρα και τις πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί στη χώρα μέχρι σήμερα  (https://www.covid19healthsystem.org/countries/greece/countrypage.aspx).

Η τετραμελής ομάδα των ερευνητών που είναι υπεύθυνοι για την Ελλάδα είναι οι κ.κ. Χαράλαμπος Οικονόμου από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, Δάφνη Καϊτελίδου και Ολυμπία Κωνσταντακοπούλου από το ΕΚΠΑ και Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, από το Υπουργείο Υγείας.

Η πλατφόρμα παρέχει μια σαφή επισκόπηση του τρόπου, με τον οποίο τα διαφορετικά συστήματα υγείας ανταποκρίνονται στην πρόκληση του COVID-19, την διεξαγωγή συγκρίσεων ανάμεσα στις συμμετέχουσες χώρες και επισημαίνει τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τα συστήματα υγείας, οριοθετώντας με αυτόν τον τρόπο τις μελλοντικές ερευνητικές κατευθύνσεις.

Η πλατφόρμα θα ανανεώνεται με συστηματικό τρόπο για τους επόμενους 3 μήνες τουλάχιστον, με στόχο την οργάνωση και παροχή της πληροφορίας, αλλά και την καθοδήγηση του κοινού και των φορέων χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων σε συνδέσμους με αξιόπιστα δεδομένα και επιστημονικά άρθρα. Οι θεματικές που καλύπτονται αφορούν:

  • την πρόληψη της μετάδοσης,
  • την εξασφάλιση επαρκούς φυσικής υποδομής και εργατικού δυναμικού,
  • την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας,
  • τα σχήματα χρηματοδότησης,
  • τον τρόπο διακυβέρνησης και
  • τα μέτρα που ελήφθησαν σε άλλους τομείς εκτός του τομέα της υγείας.

 

 

Πηγή: https://virus.com.gr/