Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων για »καριέρα» στο ΣΕΥΥΠ

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας σε διαγωνισμό για την πλήρωση 113 θέσεων εργασίας στο Σώμα Επιθεωρητών Υγείας (ΣΕΥΥΠ), ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Η απόφαση ελήφθη μετά από τροποποίηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που είχε δημοσιευτεί στις αρχές Αυγούστου, στην οποία εκ παραδρομής δεν συμπεριελήφθη ο προβλεπόμενος στο ν.2920/2001 όπως ισχύει κλάδος Ιατρών Ε.Σ.Υ. Έτσι, στο κεφάλαιο «ΙΙ. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – Α. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ» και στην παράγραφο «1. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ» προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Επίσης στις ανωτέρω θέσεις μπορούν να αποσπαστούν Ιατροί, Οδοντίατροι και Φαρμακοποιοί του Ε.Σ.Υ. με βαθμό Διευθυντή ή Επιμελητή Α΄».

Υπενθυμίζεται ότι δεν πρόκειται για νέες προσλήψεις αλλά για μετακινήσεις προσωπικού.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 01-09-2018 μέχρι και 17-09-2018 και ώρα 15:00. »Τυχόν αιτήσεις που είχαν υποβληθεί από ενδιαφερομένους μετά την έκδοση της αριθ. Α1α/οικ.61588/09-08-2018 (ορθή επανάληψη) Α.Δ.Α.: ΨΜ65465ΦΥΟ-4ΥΛ πρόσκλησης λαμβάνονται υπόψη και αξιολογούνται μαζί με τις αιτήσεις που θα υποβληθούν κατόπιν της παρούσας»  διευκρινίζεται.

ΩΑ4Τ465ΦΥΟ-ΠΡΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ-ΒΟΗΘΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΕΥΥΠ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ- ΒΟΗΘΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝΣΕΥΥΠ 2018

 

Πηγη:https://virus.com.gr/