Νέα προκήρυξη για 560 μόνιμες προσλήψεις νοσηλευτών

Νέα προκήρυξη για 560 μόνιμες προσλήψεις νοσηλευτών ετοιμάζει να εκδόσει το ΑΣΕΠ μετά από σχετική έγκριση του υπουργείου Υγείας

Συγκεκριμένα έτοιμη είναι η προκήρυξη για 560 μόνιμες προσλήψεις που θα καλύψουν κενές οργανικές θέσεις ΤΕ κατηγορίας του κλάδου Νοσηλευτικής σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας και θα στελεχώσουν νοσοκομεία, κέντρα υγείας κτλ.

Ήδη το υπουργείο Εργασίας έχει εγκρίνει τις θέσεις που θα καλυφθούν από τις λίστες προστατευομένων του ΟΑΕΔ.

Η κατανομή προβλέπει 39 προσλήψεις που θα καλυφθούν από τις λίστες των προστατευομένων του ΟΑΕΔ και έχει ως εξής:

Οι προσλήψεις αυτές που κρίνονται και κρίσιμες λόγω της κατάστασης που επικρατεί εξαιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊου, εγκρίθηκαν με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 30 Σεπτεμβρίου του 2020  με την οποία εγκρίθηκε και συνολικά ο προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού έτους 2021.

Οι θέσεις εργασίας που θα προκηρύξει το ΑΣΕΠ, θα αφορούν τη στελέχωση των νοσοκομείων σε όλες τις ΥΠΕ της χώρας, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για το σύστημα Υγείας.

Πηγή: https://dimosio.gr