Νέα φάρμακα και εθελούσιες μειώσεις ενόψει της ανατιμολόγησης

Το τέταρτο και τελευταίο Δελτίο Τιμών Νέων Φαρμάκων του 2017 εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας.
Ο κατάλογος των 145 σκευασμάτων περιλαμβάνει κυρίως γενόσημα σκευάσματα, τα οποία ανέρχονται σε περίπου 124. Τα υπόλοιπα είναι νέα πρωτότυπα φάρμακα. Πρόκειται για φάρμακα που υπέβαλαν αίτημα τιμολόγησης το τελευταίο τρίμηνο του 2017 και είναι το Δελτίο που εξετάστηκε κατά τη δεύτερη ημέρα της τελευταίας συνεδρίαση της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων.
Οι φαρμακευτικές εταιρίες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ενστάσεις ηλεκτρονικά, στη Δ/νση Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας του Υπουργείου Υγείας έως την Πέμπτη 5 Απριλίου και ώρα 11:59 μ.μ.
Εν τω μεταξύ, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγειας έχει αναρτηθεί συμπληρωματικό δελτίο τιμών, με εθελούσιες μειώσεις για δύο σκευάσματα, ενόψει και της γενικής ανατιμολόγησης του Μαΐου. Παράλληλα, αναρτήθηκε και κατάλογος με τις τιμές 13 νέων Μη Συνταγογραφούμενων Σκευασμάτων.
Πηγη:http://medispin.blogspot.gr