Νέα ψηφιακή πύλη για τα δικαιώματα των ασθενών

Νέο  ιστότοπο (eu-healthcare.eopyy.gov.gr) του Εθνικού Σημείου Επαφής Διασυνοριακής Περίθαλψης, ανακοίνωσε ο ΕΟΠΥΥ. O νέος ιστότοπος αποτελεί μία πύλη πληροφόρησης στα ελληνικά και αγγλικά, για όλα όσα αφορούν στα  δικαιώματα  των  ασθενών  στην  περίθαλψη  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  προσφέροντας ταυτόχρονα χρήσιμες πληροφορίες για τους εισερχόμενους Ευρωπαίους ασφαλισμένους, που αναζητούν, επιλέγουν ή χρειάζονται εκτάκτως ιατρική φροντίδα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ, «η νέα αυτή πλατφόρμα επικοινωνίας αποτελεί προϊόν των συντονισμένων δράσεων της Δ/νσης Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων ΕΟΠΥΥ, στην επιμέλεια και οργάνωση, και της Δ/νσης Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ,  στην  τεχνική  ανάπτυξη,  και    αποτελεί  ένα  χρήσιμο  εργαλείο,  το  οποίο  θα ενημερώνεται, αναβαθμίζεται και εμπλουτίζεται συνεχώς. Φιλοδοξία του Οργανισμού είναι το eu-healthcare.eopyy.gov.gr να αποτελέσει μέρος ενός μεγαλύτερου στρατηγικού σχεδίου με στόχο την ανθρωποκεντρική φροντίδα και τις ποιοτικές υπηρεσίας υγείας».

Ο  ΕΟΠΥΥ  αποδίδει  ιδιαίτερη  σημασία  στην  έγκυρη  και  έγκαιρη  ενημέρωση  των  ασθενών σχετικά με τα δικαιώματά τους στην περίθαλψη, στο πλαίσιο τόσο του εθνικού όσο και του ενωσιακού δικαίου, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην καλλιέργεια και προαγωγή της παιδείας υγείας. Στην προσπάθειά του αυτή, ο Οργανισμός έχει θεσμικό ρόλο να ενημερώνει, διασυνδέει και υποστηρίζει, ασθενείς, παρόχους περίθαλψης, επαγγελματίες υγείας και κέντρα αποφάσεων,  τόσο  σε  εθνικό  όσο  και  σε  διεθνές  επίπεδο.  Μέσω  του  ρόλου  του  αυτού,  ο ΕΟΠΥΥ  συνεχίζει  παράλληλα,  την  προσπάθειά  για  την  ανάδειξη των ευκαιριών και  την προβολή των δράσεων και πρωτοβουλιών της Ελληνικής αγοράς υγείας σε όλες τις διεθνείς συμμετοχές του σε Ευρωπαϊκά δίκτυα και Επιτροπές

 

Πηγη:http://www.healthview.gr