Νέες διαγνωστικές εξετάσεις για σοβαρές παθήσεις στη διαδικασία ένταξης των αποζημιούμενων από τον ΕΟΠΥΥ

Νέες εξετάσεις για τη διάγνωση σοβαρών παθήσεων αναμένεται να ενταχθούν στη λίστα των αποζημιούμενων από τον ΕΟΠΥΥ εξετάσεων. Πρόκειται για τις διαγνωστικές εξετάσεων «Panel αναπνευστικού με μοριακή τεχνική (MLPA) και QuantiFERON-CMV», της εξέτασης «Ελέγχου Αντιγόνων Ιστοσυμβατότητας με τεχνολογία Αλληλούχισης Επόμενης Γενιάς (NGS)» και της θεραπείας με Υπερβαρικό Οξυγόνο.
Healthview.gr
Ήδη το υπουργείο Υγείας προχώρησε στην κοστολόγηση των εξετάσεων, οι τιμές αποζημίωσης των οποίων διαμορφώνονται:
-Tων διαγνωστικών εξετάσεωνPanelαναπνευστικού με μοριακή τεχνική
(MLPA), περιλαμβάνεται και η influenza: ογδόντα (80) ευρώ και -QuantiFERON-CMV: πενήντα (50) ευρώ.
Της ιατρικής εξέτασης «Έλεγχος Αντιγόνων Ιστοσυμβατότητας σε Υψηλή Ανάλυση με τεχνολογίαNextGeneration Sequencing (NGS)» για τα εξεταζόμενα γονίδια HLA-A, -B, -C, DRB1, -DQA1, -DQB1, -DPB1: τριακόσια (300) ευρώ.
Της θεραπείας με Υπερβαρικό Οξυγόνο: πενήντα (50) ευρώ ανά συνεδρία.
Στη σχετική απόφαση αναφέρεται ότι «από την εφαρμογή της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν δύναται να εκτιμηθεί διότι δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα, στοιχεία δαπάνης σχετικά με τις αναφερόμενες εξετάσεις». Και διευκρινίζεται ότι «δεδομένου ότι στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν κλειστοί,
βεβαιώνεται από τον Φορέα ότι η όποια οικονομική επιβάρυνση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ θα αντισταθμιστεί μέσω του μηχανισμού claw back».
Ως προς τον δημόσιο τομέα, αναφέρεαι στην απόφαση, «δεν μπορεί να υπάρξει αποτίμηση του κόστους δεδομένου ότι ο ΕΟΠΥΥ δεν έχει εικόνα της τιμής μονάδος των εξετάσεων ούτε και του πλήθους των ασφαλισμένων στους οποίους διενεργούνται, βεβαιώνεται όμως ότι η όποια οικονομική επιβάρυνση θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις των δημόσιων νοσοκομείων».
Πηγη:http://medispin.blogspot.gr