Νέες παροχές από τον ΕΟΠΥΥ για νεφροπαθείς, διαβητικούς και πάσχοντες από αναπνευστικά νοσήματα

19 αλλαγές στον κανονισμό παροχών με περικοπές στα σκευάσματα ειδικής διατροφής και στις μετακινήσεις για αιμοκάθαρση
Καλύτερη τεχνολογική υποστήριξη των ασθενών, αλλά και περικοπές σε παροχές χρήματος για μετακινήσεις και σε σκευάσματα ειδικής διατροφής, προβλέπει νέα υπουργική απόφαση με την οποία αλλάζουν 19 σημεία στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ.
Νεφροπαθείς
Συγκεκριμένα, με τις αλλαγές που καθιερώνονται, προβλέπεται η παροχή διαλυμάτων και εξαρτημάτων (συστήματα) συνεχούς φορητής ή αυτοματοποιημένης περιτοναϊκής κάθαρσης.
Το σχετικό άρθρο προβλέπει για την παροχή υλικών περιτοναϊκής κάθαρσης απαιτείται ηλεκτρονική γνωμάτευση τριμηνιαίας διάρκειας και ισχύος εκτέλεσης της συνταγής ενός μηνός, από τον θεράποντα νεφρολόγο ιατρό. Το ύψος της αποζημίωσης των υλικών ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ που δημοσιεύεται σε ΦΕΚ.
Σε άλλο σημείο αναφέρει ότι “για τους πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια δικαιούχους, ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει θεραπείες υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας (συνεδρίες αιμοκάθαρσης κλασσικής και παραλλαγές της, αιμοδιήθησης και αιμοδιαδιήθησης) καθώς και τα αναγκαία υλικά, πάγιο εξοπλισμό και αναλώσιμα, για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση, όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 51 του παρόντος”.
Από την άλλη πλευρά όμως, προχωρεί σε περικοπές των παροχών σε χρήμα, καθώς προσθέτει μια επιπλέον κατηγορία χρηματοδότησης των μετακινήσεων των ασθενών, για αποστάσεις μέχρι 8 χλμ. από τον τόπο κατοικίας του ασθενή προς το πλησιέστερο κέντρο αιμοκάθαρσης. Για την περίπτωση αυτή, αποδίδεται το ποσό που ισχύει για το αστικό κέντρο του εκάστοτε νομού.
Στη συνέχεια προβλέπει ότι για απόσταση μεγαλύτερη των 8 χλμ και έως 50 χλμ από τον τόπο κατοικίας του ασφαλισμένου προς το πλησιέστερο κέντρο αιμοκάθαρσης θα αποζημιώνει με 400 ευρώ/μήνα. (Μέχρι τώρα η κατηγορία ήταν από 0-50 χλμ, αποζημίωση 400 ευρώ/μήνα).
Διαβήτης
Σε ότι αφορά τον διαβήτη, ενοποιούνται πλέον οι παροχές υλικών στους διαβητικούς, ανεξάρτητα από τον τύπο της πάθησής τους (τύπου Ι ή ΙΙ, ινσουλινοεξαρτώμενο ή μη) και προβλέπεται η κάλυψη του συνόλου των πασχόντων από κάθε νέο τεχνολογικό προϊόν που ο ΕΟΠΥΥ θα εντάξει στο σύστημα αποζημίωσης, με την διαδικασία που κάθε φορά ισχύει.
Συγκεκριμένα, η διάταξη αναφέρει ότι «Οι πάσχοντες από όλους τους τύπους σακχαρώδη διαβήτη που ακολουθούν θεραπεία με ινσουλίνη, δισκία ή άλλες ενέσιμες θεραπείες εκτός ινσουλίνης, για την δαπάνη αγοράς ταινιών μέτρησης σακχάρου και ισόποσων σκαριφιστήρων ή ίσης αξίας αναλώσιμων συσκευών στιγμιαίας μέτρησης σακχάρου, σύριγγες ινσουλίνης μιας 4 χρήσης, βελόνες φυσοσυρίγγων, βελόνες χορήγησης ινσουλίνης, αναλώσιμα συσκευών έγχυσης ινσουλίνης όπως καθετήρες έγχυσης ινσουλίνης, δεξαμενές, αισθητήρες μέτρησης, μπαταρίες, όπως επίσης και για κάθε νέο τεχνολογικό προϊόν που ο ΕΟΠΥΥ θα εντάξει στο σύστημα αποζημίωσης, με την διαδικασία που κάθε φορά ισχύει.»
Αναπνευστικές παθήσεις
Για τους ασθενείς που πάσχουν από αναπνευστικές παθήσεις, η εκτέλεση των συνταγών οξυγονοθεραπείας παρατείνεται μέχρι τις 15 ημέρες αντί των 10 ημερών που είχε προβλεφθεί αρχικά.
Παράλληλα, ενισχύεται ο εξοπλισμός που αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ με πρόσθετες συσκευές όπως:
Αυτόματη συσκευή Συνεχούς Θετικής Πίεσης Αεραγωγών (auto CPAP) Σερβοαναπνευστήρας, (ICD10 G47.3 και σχόλιο “κεντρικού τύπου άπνοια”), με επισύναψη της διάγνωσης της μελέτης ύπνου.
Εξασκητής αναπνοής
Ροόμετρο άσθματος
Συσκευή αναρρόφησης πτυέλων, σε ασθενείς που φέρουν τραχειοστομία
Αεροθάλαμος χορήγησης εισπνεόμενων φαρμάκων
Ασκός
Οι τιμές αποζημίωσης θα ορισθούν με απόφαση του Δ.Σ. η οποία θα δημοσιευθεί σε ΦΕΚ, έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης.
Ειδική διατροφή
Σε ότι αφορά τα σκευάσματα ειδικής διατροφής, παραμένει η συμμετοχή 10%, όμως οι εξαιρέσεις από τη συμμετοχή περιορίζονται ακόμη περισσότερο, αφαιρείται η γνωμοδότηση του ανώτατου υγειονομικού συμβουλίου και στο εξής η μηδενική συμμετοχή αφορά πάσχοντες τα νοσήματα:
Γλυκογονίαση-γλυκογονίαση τύπου 1Β (icd-10 E74.0, με υποχρεωτικό σχόλιο ότι πρόκειται για γλυκογιονίαση τύπου 1Β),
Έλλειψη ορνιθο-καρβαμυλο-τρανσφεράση (icd-10 E72.4, με υποχρεωτικό σχόλιο ότι πρόκειται για ορνιθιναιμία τύπου Ι και ΙΙ),
νόσο Νieman-Pick τύπου C (idc-10 E75.2),
υπερφαινυλαλανιναιμία(με icd-10 E70.0), καθώς και
ασθενείς ΑμεΑ με αναπηρία 80% και άνω.
Στο συγκεκριμένο σημείο οι αλλαγές προβλέπουν ρητά τα εξής: «Η συμμετοχή στην δαπάνη των σκευασμάτων ειδικής θεραπευτικής διατροφής ορίζεται σε 10%. Εξαιρούνται της συμμετοχής δικαιούμενοι μηδενικής συμμετοχής (0%), οι πάσχοντες από ενδογενή μεταβολικά νοσήματα της παραγράφου Α1 του παρόντος, και συγκεκριμένα για τα νοσήματα Γλυκογονίαση-γλυκογονίαση τύπου 1Β (icd-10 E74.0, με υποχρεωτικό σχόλιο ότι πρόκειται για γλυκογιονίαση τύπου 1Β), έλλειψη ορνιθο-καρβαμυλο-τρανσφεράση (icd-10 E72.4, με υποχρεωτικό σχόλιο ότι πρόκειται για ορνιθιναιμία τύπου Ι και ΙΙ), νόσο Νieman-Pick τύπου C (idc-10 E75.2), καθώς και υπερφαινυλαλανιναιμία(με icd-10 E70.0), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρίθμ.ΔΥΓ3(α)/οικ.104747 (φεκ.Β’2883/26/10/2012) Κ.Υ.Α., όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και οι πάσχοντες από νοσήματα που περιγράφονται στις παραγράφους 3ε, 5, 6, 7, 8, 9, και οι ασθενείς ΑμεΑ με αναπηρία 80% και άνω».
Ολόκληρη η απόφαση για τις αλλαγές στον ΕΚΠΥ, επισυνάπτεται εδώ.
Πηγη:medispin.blogspot.com