Νέοι κανόνες για τις αποκλειστικές νοσοκόμες στα Νοσοκομεία! Τι περιλαμβάνει υπουργική απόφαση

Νέους κανόνες για τις αποκλειστικές νοσοκόμες που καλύπτουν βασικές ανάγκες των ασθενών στα νοσοκομεία αλλά και στις ιδιωτικές κλινικές, εξέδωσε το υπουργείο Υγείας.Ειδικότερα διορθώνοντας ελλείψεις του προηγούμενου νόμου, τίθενται νέοι κανόνες εργασίας για τις αποκλειστικές νοσοκόμες, προκειμένου να διευκολύνονται οι νοσηλευόμενοι.

Μάλιστα με βάση την υπουργική απόφαση, όσες δεν τηρούν τους συγκεκριμένους κανόνες, θα απομακρύνονται από τη λίστα με τις διαθέσιμες αποκλειστικές νοσοκόμες που τηρούνται στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Άλλωστε η κοινωνική ασφάλιση αποζημιώνει στους ασφαλισμένους τις υπηρεσίες από αποκλειστικές νοσοκόμες.

Τι αλλάζει

Σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση, στην περίπτωση που ο ασθενής υποβάλει αίτημα στην αρμόδια επιτροπή ελέγχου για τις αποκλειστικές νοσοκόμες που έχουν υποπέσει σε παράπτωμα, μπορούν ακόμη και να αποκλεισθούν πλήρως από τον ονομαστικό κατάλογο.

Τα παραπτώματα είναι τα εξής:

α) Πλημμελής εκτέλεση καθηκόντων επικουρικής νοσηλευτικής φροντίδας

β) Αντιεπαγγελματική συμπεριφορά προς τον ασθενή ή τους οικείους του ή αντικείμενη προς τα χρηστά ήθη

γ) Μη τήρηση του ωραρίου εργασίας

δ) Άρνηση βάρδιας έως τρεις (3) φορές

ε) Μη αποκλειστική απασχόληση σε έναν και μόνο ασθενή

στ) Μη τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

ζ) Παράλειψη ένδυσης της στολής εργασίας και η απουσία της κάρτας ταυτοποίησης σε εμφανές σημείο

η) Μη τήρηση των κανόνων λειτουργίας του Νοσοκομείου ή της Ιδιωτικής Κλινικής

θ) Μη συνεργασία και αποδοχή εποπτείας από το μόνιμο νοσηλευτικό
προσωπικό του τμήματος που νοσηλεύεται ο ασθενής

ι) Τέλεση οποιουδήποτε πταίσματος, πλημμελήματος ή κακουργήματος στο
χώρο του Νοσοκομείου ή της Ιδιωτικής Κλινικής.

ια) Πολύωρη απομάκρυνση από τον ασθενή κατά τη διάρκεια της βάρδιας.

ιβ) Απασχόληση και σε άλλο νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική εκτός του
νοσοκομείου ή της ιδιωτικής κλινικής που έχει επιλεγεί.

 

 

Πηγη:https://www.healthreport.gr