Νέος εκπρόσωπος του ΑΣΕΠ στην επιλογή διοικητών νοσοκομείων

Αλλαγή στη σύνθεση της επιτροπής αξιολόγησης

Αντικατάσταση του συμβούλου του ΑΣΕΠ στην Επιτροπή Αξιολόγησης Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών των νοσοκομείων, ενέκρινε με απόφασή του, ο γενικός γραμματέας Υγείας Γιώργος Γιαννόπουλος.

Ο νέος εκπρόσωπος του ΑΣΕΠ είναι ο Κων. Σώκος, σύμβουλος του Συμβουλίου.

Παραμένει πρόεδρος της επιτροπής ο γ.γ. Υγείας Γιώργος Γιαννόπουλος, όπως επίσης και τα υπόλοιπα μέλη της, δηλαδή ο πρόεδρος του ΚΕΣΥ Κων. Μάρκου, ο Καθηγητής Οικονομικών και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Δημ. Νιάκας και η Αναστασία Πετράκου, Στέλεχος Διαφημιστικής Εταιρείας.

Πηγη:http://healthmag.gr