Νέος κανονισμός παροχών ΕΟΠΥΥ: Από ιδιωτικά φαρμακεία σκευάσματα αξίας έως 3.000 ευρώ, αντί 1.000 ευρώ

Στον νέο Κανονισμό Παροχών δεν περιλαμβάνεται άρθρο για τη διοίκηση των φαρμακείων του Οργανισμού από φαρμακοποιούς.

Ακριβότερα φάρμακα θα μπορούν να προμηθεύονται από τα ιδιωτικά φαρμακεία οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ.

Με τον προηγούμενο Ενιαίο Κανονισμό Παροχών (ΕΚΠΥ) του Οργανισμού (παρατίθεται πιο κάτω), είχαν δικαίωμα να προμηθεύονται προϊόντα αξίας έως 1.000 ευρώ. Τα πιο ακριβά σκευάσματα, έπρεπε να τα αναζητούν στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και στα δημόσια νοσοκομεία.

Με τον     νέο ΕΚΠΥ,   που υπογράφεται από τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας, το όριο χορήγησης φαρμάκων αυξάνεται στα 3.000 ευρώ. Ο νέος Κανονισμός είναι σε ισχύ, καθώς έχει ήδη δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (παρατίθεται πιο κάτω).

Το μέτρο είναι επωφελές και για τους ασφαλισμένους και για τους φαρμακοποιούς: περιορίζει την ταλαιπωρία των ασθενών και αυξάνει τον τζίρο των ιδιωτικών φαρμακείων.

Το όριο των 3.000 ευρώ ίσχυε έως το 2014, αλλά το καθεστώς έγινε στη συνέχεια πιο σφιχτό, εξαιτίας της δημοσιονομικής στενότητας.

Στον νέο Κανονισμό Παροχών του ΕΟΠΥΥ, δεν περιλαμβάνεται άρθρο για τη διοίκηση των φαρμακείων του Οργανισμού από φαρμακοποιούς.

Στον ΕΚΠΥ του περασμένου Ιουνίου, προβλεπόταν τα εξής:

“Στα Τμήματα Φαρμακείου του ΕΟΠΥΥ προΐσταται φαρμακοποιός και για τη λειτουργία των φαρμακείων απασχολούνται φαρμακοποιοί, βοηθοί φαρμακείων και βοηθητικό διοικητικό προσωπικό.

Οι φαρμακοποιοί πρέπει να διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και δεν επιτρέπεται να διατηρούν δικό τους φαρμακείο, φαρμακαποθήκη ή εργοστάσιο φαρμακευτικών προϊόντων ή να έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας με τέτοια επιχείρηση και γενικότερα εταιρεία διακίνησης φαρμα- κευτικών προϊόντων, καθώς και οι συγγενείς τους έως β ́ βαθμού.

Στο κτίριο Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ λειτουργεί φαρμακείο και αποθήκη φαρμάκων, υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού καθώς και θεραπευτικών μέσων, στα οποία προΐσταται φαρμακοποιός. Η εν λόγω δομή, υπάγεται απ’ ευθείας στη Διεύθυνση Φαρμάκου”.

Ίδρυση

Στον νέο Κανονισμό Παροχών αναφέρεται πως “ο ΕΟΠΥΥ με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εκτός των υφισταμένων, δύναται να ιδρύει νέα φαρμακεία, στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης (ΠεΔι), τα οποία κατά τον νόμο 4238/2014 (ν. Α’ 38), υπάγονται στις κατά τόπους ΠεΔι – ΕΟΠΥΥ.

Ομοίως, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ΕΟΠΥΥ που δημοσιεύεται σε ΦΕΚ, καθορίζεται η λειτουργία των φαρμακείων και η διαχείριση των φαρμακευτικών σκευασμάτων από την κεντρική αποθήκη και τα κατά τόπους φαρμακεία ΕΟΠΥΥ”.

Επιπλέον Πληροφορίες